Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lill-Imġarrin biex il-Ħadd, 26 t’April jersqu u jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit li dakinhar mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun mal-ġenb tal-knisja parrokkjali tal-Imġarr.

Nota importanti ħafna: Minħabba l-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex nipproteġu lil min jersaq biex jagħtu d-demm, kif ukoll lill-professjonisti tagħna.

Infakkrukom lil-ħinijiet tal-Ftuħ tal-Knisja Parrokkjali huma mill-5.30pm sas-7.30pm għat-talb privat. Il-Ħadd il-Knisja tkun miftuħa mis-7.00am sal-10.30am u mill-4.00pm sas-6.00pm.

Inkomplu nilħqukom ukoll permezz tal-facebook. Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Klassijiet tal-Ewwel Tqarbina, nhar L-Erbgħa 29 t’April 8.30 biex lil nkomplu nħejju t-tfal mill-dar għas-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina. Il-Link tal-meeting huwa: https://meet.google.com/afu-xxcu-bzu Jekk issibu xi problema bil-link, nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel  

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Nhar il-Ħadd 3 ta’ Mejju Niċċelebraw Jum it-Talb għall-Vokazzjonijiet.
Il-Ħamis 30 t’April, se tixxandar Adorazzjoni online b’talb għall-Vokazzjonjiet fis-7.30pm. Nhar il-Ħadd, fid-9.30am – Quddiesa minn Mons. Arċisqof mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2 u live fuq Facebook u Youtube – Archdiocese of Malta. fis-6.30pm – Quddiesa minn Mons. Arċisqof (bl-Ingliż) mill-Kappella tal-Vokazzjonijiet fuq TVM2. 

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Mejju, fit-8.30pm Live fuq Facebook tal-parroċċa se nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju għall-vokazzjonijiet saċerdotali mill-parroċċa tagħna.

Infakkrukom fil-Kampanja #SolidarjetàMĠARR: tajjeb li ngħidu li attwalment qed ngħinnu madwar 9 familji/persuni differenti. Inħeġġukom li mhux biss tkunu ġenerużi, imma wkoll noħolqu ambjent fejn naċċettaw u nifhmu persuni/familji li għandhom diffikultajiet. Il-kummenti tagħna għandhom ikunu frott tal-aċċettazzjoni u rispett li xulxin.