It-Tnejn 30

Ikomplu il-jiem ta’ Adorazzjoni lil Ġesù Ewkaristija –il-Kwaranturi. Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu tibda ġurnata ta’ Adorazzjoni. Ninpenjaw ruħna ħalli niġu l-Knisja u nagħmlu ftit ħin mal-Mulej. Ħdejn il-bibien tal-ġnub wieħed jista’ jikteb ismu biex jimpenja ruħu għal nofsiegħa ta’ adorazzjoni fis-skiet.  

Filgħaxija, fis-6.30 ssir Adorazzjoni animata u fis-7:00pm Quddiesa Għall-Operaturi u l-helpers kollha tal-parroċċa. Wara se jsir reċiviment fil-maħżen tal-Knisja.   

It-Tlieta 31

Tkompli ġurnata oħra Adorazzjoni. Inħeġġu l-gruppi u l-għaqdiet biex jimpenjaw ruħhom għal mument ta’ talb flimkien. Fl-12.00pm is-saċerdoti tal-parroċċa jiltaqgħu flimkien għal mument ta’ talb.     

Filgħaxija, fis-6.30 ssir Adorazzjoni animata u fis-7.00pm niċċelebraw l-quddiesa ta’ l-għeluq il-Kwaranturi bit-Talba tat-Te Deum b’ringrazzjament lil Alla.  

Fil-Knisja taż-Żebbiegħ ma ssirx il-quddiesa tas-6.00pm

L-Erbgħa 1 ta’ Jannar 2020Omm Alla

Għandna l-Obligu biex nieħdu sehem fil-Quddies.
Il-Quddies  ikun bħal tal-Ħadd.
 
Il-Ġimgħa 3

Għal dan ix-xahar biss it-Tqarbin Morda tal-ewwel Grupp se jsir fit-Tieni ġimgħa.  

Se jsir l-ħasil tal-Oratorju fid-9.00am.  Inħeġġu lil gruppi li jużaw l-oratorju biex jgħinnu ħalli nżommu l-post nadif.  

L-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina se tibda ssir fl-ewwel ġimgħa tax-xahar fit-3.00pm.

  
Is-Sibt 4

Stediena lill-Għarrajjes li se jiżżewġu matul 2020: Quddiesa nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, Valletta li fiha Mons. Arċisqof jitlob il-barka ta’ Alla fuq l-għarajjes; hija okkazzjoni sabiħa fejn tiltaqgħu personalment ma’ Mons. Arċisqof.  

L-ewwel Sibt tax-xahar isir it-talba tar-Rużarju fl-Oratorju fit-7:45am  
 
Avviżi oħra

INFAKKRU: Fil-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. S’issa inġabret is-somma ta’ €3000,00 Grazzi mill-qalb. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.  

Fil-Quddiesa tal-lejliet l-ewwel tas-Sena, u fl-Ewwel tas-Sena l-ġbir se jmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Minn qalbna ejjew noffru l-għajnuna lil din id-Dar li tant tagħmel ġid.  

Nhar it-8 ta’ Jannar se ssir Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa organizzata mill-Azzjoni Kattolika u mill-grupp tal-anzjani. Aktar dettalji fuq in-notice board.  

Fejn il-bibien tal-Knisja hemm kaxxi apposta għal min jixtieq juri l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li jwettaq is-Sagristan matul is-sena kolla. Għalhekk kull min jixtieq jagħti strina lis-sagristan, jitfa’ l-offerta f’dank il-kaxxi.