It-Tlieta 30 ta’ Jannar tibda Ġimgħa Familja fl-Oratorju fis-7.30pm l-ewwel laqgħa dwar il-komunikazzjoni bejn il-koppji mmexxija minn Dr.Nicholas Brifa. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Il-Miżżewġin u l-koppji kollha huma mistednin jattendu.

L-Erbgħa 31 ta’ Jannar tkompli l-Ġimgħa Familja fl-Oratorju. Fis-7.30pm laqgħa dwar il-komunikazzjoni fil-familja u membri oħra tal-familja mmexxija minn Dr.Joe u Dr Anna Maria Cassar.

Il-Ħamis 1 ta’ Frar  Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni.

Fis-7.30pm tkompli Ġimgħa Familja fl-Oratorju bl-aħħar laqgħa dwar il-komunikazzjoni ma’ Alla. Imexxi Fr Jimmy Bonnici.

Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp. Il-Ġimgħa wkoll hija l-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, l-Gandlora u jum il-ħajja kkonsagrata. Nitolbu b’mod speċjali għas-Sorijiet Franġiskani preżenti fil-Parroċċa tagħna f’dan il-jum. Fil-quddiesa ta’ filgħaxija ssir ċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa.

Is-Sibt 3 ta’ Frar ser issir Pasta Night fl-Oratorju b’risq il-Maratona Sports. Bookings ma’ Anthea Vella.

Il-Ħadd 4 ta’ Frar fl-10.30am issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji. Inħeġġukom tattendu.

Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Frar ser jiġi organizzat Party tal-Karnival għat-tfal fil-maħżen tal-Knisja mill-5 sas-7.30pm. Għall-booking araw id-dettalji fin-noticeboard.

Ninfurmawkom li matul din il-ġimgħa li għaddiet ingħata l-konkos lis-saqaf tal-ewwel sular il-ġdid tas-Sagristija. Il-Ġimgħa d-dieħla jibda l-bini tal-aħħar sular. Għalhekk nieħdu l-opportunità biex infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.

Nixtiequ ninfurmawkom li qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet online għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta mill-1 sad-29 ta’ Frar. Aktar informazzjoni fuq in-notice board u l-website knisja.mt

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel ħadd tax-xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Matul din il-ġimgħa għaddew għall-ħajja ta’ dejjem John Muscat u Żaren Bugeja. Agħtihom O Mulej…