Kuljum

Il-Knisja Parrokkjali qed tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb privat.
 

Il-Ġimgħa 3
Jum it-Tifkira tal-Madonna tad-Duluri.

Fuq il-mezzi soċjali se jkun hemm diversi xandiriet tal-Quddiesa b’mod speċjali fuq il-Facebook Page tal-Knisja f’Malta.  

Minflok il-Purċissjoni tad-Duluri, se jkollna live fuq Facebook tal-Parroċċa xi riflessjonijiet mill-Knisja Parrokkjali li jkomplu jgħinnuna nidħlu fl-Ispirtu tar-Randan. Qed issir fid-9.00pm, biex ma nidħlux f’ħinjiet ta’ xandirt oħra, għaldaqstant jkun aktar faċli li nilħqu n-nies. Waqt li segwu x-xandira, agħmlu share

 

Il-Ħadd 5
Niċċelebraw Ħadd il-Palm.  

Kif tagħlaq il-Knisja, fl-10.30am, aħna s-saċerdoti se niċċelebraw il-Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm li se tkun Live fuq l-Facebook Page tal-Parroċċa.
Inħeġġukom biex tingħaqdu magħna permezz tal-mezzi soċjali ħalli fil-familji tagħna ngħix l-ispirtu tal-Ġimgħa Mqaddsa.  

Matul l-Ġimgħa Mqaddsa se nkunu Live fuq Facebook biex tkunu tistgħu sseġwu l-Lituġija. il-ħinijiet taċ-ċelebrazzjoni tkun aktar tard.  

Avviżi Ġenerali

Nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Marzu 2020 ħarġu derettivi mill-Kurja tal-Arċisqof, rigward ic-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa, l-għotja tas-sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof, u l-Festa:

Fid-dawl tas-sitwazzjoni maħluqa mill-pandemija tal-Covid-19 l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof li kienu ppjanati għal qabel is-sajf 2020 huma posposti għal aktar tard, meta s-sitwazzjoni titjieb u jkun possibbli li jibdew isiru mill-ġdid dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.
 
Il-festi kollha li kienu ppjanati li jsiru fil-parroċċi u fil-knejjes sal-aħħar ta’ din is-sena (2020) jistgħu jsiru biss wara li l-awtoritajiet tas-saħħa jkunu taw il-permess li jistgħu jinġabru flimkien nies f’attivitajiet pubbliċi, u f’kull każ, għal din is-sena 2020, isiru biss f’din il-forma:
1. Il-Ħadd biss (jew f’Jum ta’ festa pubblika) isir pellegrinaġġ ta’ talb u ringrazzjament bil-vara meqjuma f’dik il-festa.
2. Dakinhar issir ukoll quddiesa tal-festa fil-knisja.
3. Ma jkunx hemm ċelebrazzjonijiet oħra interni jew esterni.

Inħeġġu lil kulħadd biex ma nieqfux nitolbu b’mod speċjali fil-familja. Ejjew nitolbu għal dawk kollha mill-parroċċa tagħna li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex il-Mulej jgħinnhom fil-ħidma tagħhom u jħarishom mill-mard tar-ruħ u tal-ġisem.  Tajjeb li nħeġġu għat-talba tar-Rużarju, għall-qari mill-Kelma t’Alla u għall-għarfien li nkabbru fina imħabba lejn Ġesù Ewkaristija f’adorazzjoni silenzjuża.