Il-Ġabra tal-lum se tmur b’risq il-Festa ta’ Santa Marija, inkunu ġenerużi.

Matul din il-Ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Ispirtu s-Santu bi tħejjija għall-Festa tal-Pentekoste. Kuljum, wara il-quddiesa se nkunu qed nagħmlu ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija.

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 30 ta’ Mejju: Triq San Pietru (minn Triq San Filippu sa Triq Fisher)
  • Il-Ħamis, 2 ta’ Ġunju: Triq Sant’ Anna

Infakkru fil-laqgħa importanti għall-ġenituri ta’ dawk li għandhom uliedhom se jersqu għall-Ewwel Tqarbina, li se ssir nhar it-Tnejn, 30 ta’ Mejju, fis-7.30pm, Fil-Knisja Parrokkjali.

Infakkru lil dawk il-ġenituri li jixtiequ jieħdu r-ritratti u video tal-Ewwel Tqarbina 2022 għandhom jirreġistraw onlajn jew mall-Kappillan, fl-Uffiċċju Parrokkjali, bi ħlas minn qabel sat-8 ta’ Ġunju.

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju wara il-Quddiesa ta’ filgħodu jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nhar il-Ħamis li ġej, il-klassijiet tal-Ewwel Tqarbina se jkollhom l-katekiżi tagħhom fil-Knisja Parrokkjali: mill-4.30pm sal-5.00pm il-klassi ta’ Ms Elinor, mill-5.15pm sas 5:45pm il-klassi ta’ Ms Anthea u mis-6.00pm sas-6.30pm il-klassi ta’ Ms Josephine.  

Il-Ħadd li ġej huwa l-Ewwel Ħadd tax-Xahar u nagħmlu l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Avviżi oħra

Matul dawn il-ġranet reġa’ beda jitqassam il-FLIMKIEN fid-djar tagħkom. Min issa il- FLIMKIEN ser jibda jasal bil-posta f’kull dar. Matul l-aħħar xhur saret ħidma biex il-FLIMKIEN jingħata dehra ġdida u anke jkun jinkludi artikli u stejjer li jolqtu l-interess ta’ ġenerazzjonijiet differenti. Fih artikli bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Wieħed jista’ jaċċessa wkoll il-FLIMKIEN fuq il-website flimkien.mt.

Nixtiequ l-għajnuna biex inżarmaw l-aħħar ftit affarijiet mis-Sagristija biex inkunu nistgħu nibdew il-proġett. Nappellaw għall-voluntarjat; dawk li huma interesati li jgħinnu, ikellmu lill-kappillan.