Il-Ħadd 9

Għada/Illum fil-10.30pm hemm laqgħa kulturali fil-Bini tal-Lokali.

It-Tnejn 10

Festa tan-nawfraġju ta’ L-Appostlu Missierna San Pawl, l-Quddiesa se jkun bħal tal-Ħadd.  

Qed jiġi organizzat Pellegrinaġġ għall-Gżejjer ta’ San Pawl. Il-postijiet huma limitati, wieħed jista jinkiteb għand il-Kappillan. Dettalji man-notice board.

   
It-Tlieta 11

It-Tifkira tal-Ewwel dehra tal-Madonna tal-Lourdes. Fil-Quddies se nagħmlu talb speċjali għall-Morda.

L-Erbgħa 12

Fis-7.30pm jkompli l-kors tal-Ispiritwalità fl-Oratorju.

 
Il-Ħamis 13

Fis-7:00pm ssir iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika Marjana fl-Oratorju. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali.  

Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-Oratorju.  
Is-Sibt 15/ Ħadd 16

Tibda l-Maratona Sports  b’risq id-Dar tal-Providenza u l-Oratorju. Matul l-wkend se jkun hemm diversi attivitajiet fosthom il-Ħadd fit-3.00pm tombla u Tressure Hunt għaż-żgħażagħ mill-Form 1 ’il fuq.
Inħeġġukom biex tieħdu sehem.