Illum se nagħmlu ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Nhar il- Ħamis 13 ta’ Jannar, il-Quddiesa tat-13 tax-xahar se ssir fil-Knisja Parrokkjali biex nirrispettaw il-miżuri tas-saħħa pubblika. Fis-6.30pm ssir it-talba tar-Rużarju.

Avviżi oħra

Bħala prekawzzjoni u minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija, il-Katekeżi għat-tfal  mhux se tibda għalissa. Aktar ’il quddiem ninfurmawkom x’se jiġri.

Id-Data taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina se jkunu:

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Ġunju – il-Klassi ta’ Ms Elinor, is-Sibt, 18 ta’ Ġunju – il-Klassi ta’ Ms Anthea u l-Ħadd, 19 ta’ Ġunju – il-Klassi ta’ Ms Josephine. Minħabba diversi raġunijiet u miżuri ħadd ma jista’ jbiddel l-ġurnata.

Id-Data taċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof se jkunu:

Is-Sibt, 13 t’Awwissu fis-6.00pm (dawk li għandhom kunjomhom jibda bl-A sa G) u l-Ħadd, 14 t’Awwissu fl-10.30am (dawk li għandhom kunjomhom jibda bl-M sa Ż)Minħabba diversi raġunijiet u miżuri ħadd ma jista’ jbiddel l-ġurnata.  

Infakkrukom li se jibda kors dwar Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni Permanenti b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tagħna. Dan il-kors se jsir fl-Oratorju, kull nhar tat-Tlieta u jibda mill-25 ta’ Jannar. Min hu interessat jkellem lill-Kappillan jew japplika fuq hawn.

Qiegħed joqrob iż-żmien biex nibdew il-proġett tas-sagristija. Għaldaqstant, jeħtieġ li jsiru diversi xogħolijiet minn qabel. Qegħdin nitolbu għall-għajnuna tagħkom – nixtieq voluntiera li jgħinnu f’dan ix-xogħol preparatorju. Avviċinaw lill-Kappillan.    

F’din is-sena speċjali taċ-ċentinarju, minn ġimgħa għal oħra, se noħorġu sensiela ta’ pubblikazzjonijiet bl-isem Ngħożżu f’qalbna, li hija mixja tal-formazzjoni nisranija għal kulħadd. Din se titqassam mill-bibien tal-Knisja. Inħeġġukom biex takwistaw koppja b’xejn!