Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju, fit-7:45pm fil-Knisja ssir l-laqgħa tal-Ġenituri u l-Parrini tal-Griżma.

Nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Nhar il-Ħamis il-Klassi tal-Ewwel Tqarbin ta’ Ms Anthea se ssir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.00pm biex issir tħejjija aktar mill-qrib. Il-Klassijiet ta’ Ms Elinor u Ms Josephine, il-Katakeżi se ssir Online.

Nhar il-Ħamis, wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkollna Adorazzjoni

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Mejju, fil-5,00pm iż-żgħażagħ tal-Griżma se jkollhom laqgħa fil-Knisja bi tħejjija mill-Qrib għas-Sagrament li se jirċievu.

Jekk Alla jrid minn nhar il-Ġimgħa l-laqgħat taż-żgħażagħ jbdew isiru fl-Oratorju.

Is-Seminarista Sean Abela li qiegħed jagħmel esperjenza fil-parroċċa tagħna se jkunu ordnat Djaknu nhar is- is‑Sibt, 15 ta’ Mejju, fid‑9:30 a.m., fil-Parroċċa ta’ Ħaż Żabbar, u se tixxandar fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Nitolbu għalih u għall-Vokazzjonijiet.

Il-Ħadd16, fil-Quddiesa tal-10.30am qed nistiednu lit-tfal flimkien ma l-familji tagħhom, biex flimkien mad-djaknu l-Ġdid niċċelebraw l-quddiesa filwaqt li nitolbu għall-Vokazzjonijiet.

Infakkru biex ma jdumux ma jkunu ordnati ir-ritratti tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbin. Għandkom iċ-ċans li  tagħmlu dan sal-Erbgħa 19 t’ Mejju.

Dawk kienu jagħtu servizz bħala ministri straordinarji tat-Tqarbin Qabel il-Pandemija, nitolbukom tavviċinaw lill-Kappillan matul din il-ġimgħa.

Grazzi mill-Qalb tal-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa li saret l-Ħadd li għadda ta’ €955. Grazzi mill-Qalb. Infakkrukom fl-aħħar ftit biex inkunu nistgħu niġbru s-somma tal-Fronte Spizio, baqalna madwar €3000 Euro. Inkunu ġenerużi

Fl-Okkazzjoni ta’ Jum L-Omm qed isir biegħ ta’ Frawli, Pjanti u ħelu minn fejn il-bibien tal-knisja. Inkunu Ġenerużi mal-parroċċa tagħna.

Nawgraw lill-Ommijiet kollha fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm.