Il-Ħadd
Niċċelebraw l-Festa tan-Naffraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Ejjew niċċelebraw il-fidi filwaqt li ngħixuha.

It-Tnejn 11
Fis-7.15pm se jiltaqa’ l-Kunsil Pastorali Parrokkjali fl-Oratorju.

L-Erbgħa 13
l-Grupp tal-Kelma t’Alla jiltaqa’ fis-6.00pm fl-Oratorju. Immexxi l-Kappillan.

Issir il-Quddiesa tat-13 tax-xahar fl-Oratorju fis-7.00pm. Għaldaqstant, ma ssirx il-Quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja.

Il-Ħamis 14
Inkompli bi tberik fil-5.00pm fi Triq Sir Harry Luke (minn ta’ Mrejnu sa Triq San Filippu).

Il-Ġimgħa 15
Jsir it-Tqarbin tal-Morda, It-3 grupp minn saċerdot.

Is-Sibt 16
Se ssir ikla b’risq l-Oratorju. Minn jixtieq jattendi ikellem lil membri tal-Kumitat tal-Oratorju jew lil Kappillan.

Il-Ħadd 17
Wara il-Quddiesa tal-10.30 se ssir Treasure Hunt għaż-żgħażagħ madwar ir-raħal. Inħeġġu liż-żgħażagħ tal-Oratorju u żgħażagħ oħrajn biex jieħdu sehem. Tistgħu tkellmu lil Kummissjoni żgħażagħ.