Nhar It-Tlieta 13 ta’ Settembru, ser issir laqgħa għall-abbatini fil-5:30pm fl-Oratorju.

It-Tlieta, l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju u mhux fil Knisja fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru, ŻAK l-Imġarr ser jorganiżżaw ‘Lejla Oratorju’. L-attività tibda b’quddiesa tas-7pm fil-Knisja u wara niltaqgħu l-oratorju. Għal din l-attività huma mistiedna ż-żgħażagħ flimkien mal-familji tagħhom.

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, nhar l-Erbgħa 14 u il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru li ġej. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-25 ta’ Settembru: L-Ewwel TqarbinaMill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma.

Avviżi oħra

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika.

Infakkru li fil-Parroċċa tagħna se jsir il-Kors ta’ Kana f’Ottubru u Novembru li ġej. Tistgħu tapplikaw onlajn.