L-Erbgħa 22 ta’ Frar, nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan. Fis-7.00am tintalab il-via sagra u wara il-quddiesa tas-7.30pm. Filgħaxija fis 6.00pm joħroġ pellegrinaġġ bil-kurċifis li jgħaddi mit-toroq il-Kbira, Dun Edgar, San Pawl, Sir Harry Luke għall-Knisja Parrokkjali. Fis 7.00pm niċċelebraw quddiesa solenni ta’ ras ir-Randan.

Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar – u kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan – nitolbu il-via sagra b’mod meditat fil-Knisja Parrokkjali fis 6.15pm.

Nhar il-Ġimgħa nibdew sensiela ta’ Eżerċizzi għaż-żgħażagħ. Dawk iż-żgħażagħ li twieldu mit-2008 sa 2010 ikollhom eżerċizzi fis 7.00pm. Dawk iż-żgħażagħ 16+ ikollhom eżerċizzi fis 8.00pm immexxija min Dun Sean Abela.

Is-Sibt 25 ta’ Frar, tkompli l-quddiesa tat-tfal fl-Oratorju fis-6.00pm.

Il-Ħadd 26 ta’ Frar ser nagħmlu għas-Seminarju. Is-Seminarju jiddependi ħafna mill-ġenerożità tagħna. Bil-ġabra li ta’ kull sena f’dan ż-żmien, inkunu qegħdin ngħinu lis-Seminarju biex jagħti l-formazzjoni meħtieġa lis-seminaristi kif jitolbu ż-żminijiet li qegħdin fihom.

Avviżi oħra

Ser jitqassam Dawl il-Punent ħarġa speċjali għal żmien r-Randan u l-Għid tal-attivitajiet tal-parroċċa. Inħeġġu l-helpers biex jgħinuna fit-tqassim tiegħu.

Mit-Tnejn 27 ta’ Frar sal- 4 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ imexxija minn Fr Noel Vassallo.