Matul din il-ġimgħa se nkunu qed nagħmlu ż-Żjajjar tal-Madonna fiż-żoni tal-parroċċa tagħna:

DataPost
It-Tnejn, 26 ta’ SettembruTa’ Mrejnu
It-Tlieta, 27 ta’ SettembruFil-Knisja taż-Żebbiegħ
l-Erbgħa, 28 ta’ SettembruBingemma
Il-Ħamis, 29 ta’ SettembruGround tal-Football
Il-Ġimgħa, 30 ta’ SettembruIs-Santi

Il-Quddiesa tkun fis-7.00pm u wara jkun hemm ir-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija. Infakkru li l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem b’mod speċjali lir-residenti taż-żona. F’każ ta’ maltemp isir kollox fil-Knisja Parrokkjali minbarra dik taż-Żebbiegħ.

It-Tlieta 27 ta’ Settembru ser isir il-laqgħa tal-abbatini fil-5:30pm fl-Oratorju.

Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru fit 8:00pm ser jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali

Is-Sibt , 1 t’Ottubru mil-5:30pm ’l quddiem ikun hawn saċerdot għall-qrar.

Nhar il-Ħadd, 2 t’Ottubru , niċċelebraw il-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali. Wara il-Quddiesa tal- 5:00pm issir il-purċissjoni bil-Madonna tal-Fatima li ser tgħaddi min triq Dun Oraz Vella, Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija u Triq Fisher.

Avviżi oħra

Infakkru li fil-Parroċċa tagħna se jsir il-Kors ta’ Kana li ser jibda nhar it-Tnejn 3 t’Ottubru.

Qegħdin nitolbu l-għajnuna biex waqt il-Katekeżi nkunu nistgħu nassistu tfal bi bżonijiet speċjali. Min jixtieq jgħin ikellem lil Kapillan jew lil Dun Sean. Il-Katekeżi tat-tfal ser tibda mil 20 t’Ottubru għat-tfal li huma year 1 u year 2, fil 21 għal Adoloxenti li ser jagħmlu l-Griżma u 22 t’Ottubru għat tfal li huma year 3,4,5 u 6. 

Infakkarkom li matul x-xahar t’Ottubru fis-6:30pm isir r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u wara tingħata l-Barka Sagramentali.