Il-Ħadd 1

Għada/ ilejla, fil-quddiesa tal-5.00pm se jkollna l-Eżerċizzi tar-Randan.
Inħeġġu lil dawk li ma għandhomx ċans fost il-ġimgħa. Se jipprietka Dun Ronnie Zammit.  


   
Mit-Tnejn 2 sal-Ġimgħa 6

Se jsir kors ta’ Eżerċizzi fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm ikollna l-quddiesa, u wara ssir ir-riflessjoni minn Dun Andrew Schembri.


 
L-Erbgħa 4

Fil-5.30pm niċċelebraw l-Ewwel Qrara. Nistiednu lit-tfal u lill-ġenituri biex jersqu għas-sagrament tal-qrar fil-Knisja Parrokkjali.  


 
Il-Ħamis 5

L-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina se ssir mit-8.00am sa 9.00am.  

Din il-ġimgħa l-Adorazzjoni tal-Ħamis ssir wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija. Infakkru li meta jkun hawn l-eżerċizzi l-Adorazzjoni tal-Ħamis issir qabel il-Quddiesa.  

Fl-Oratorju ssir il-Laqgħa  fuq il-Kelma ta’ Alla, fit-7:45pm.


 
Il-Ġimgħa 6

Jsir it-Tqarbin tal-Morda l-ewwel grupp.  

Se jsir Pellegrinaġġ għal-Isla quddiem Ġesù Redentur. Tluq fid-8.45. Min hu interessat ikellem lil Marija Cammilleri tal-Azzjoni Kattolika.  

Kull nhar ta’ Ġimgħa ikollna konfessur barrani għall qrar, fis-6.00pm   fil-Knisja Parrokkjali. Fis-6.15pm nitolbu flimkien Via Sagra b’mod meditat.


 
Is-Sibt 7

Se ssir ikla b’risq il-Purċissjoni tal-Via Sagra, fil-Maħżen tal-Knisja, fis-7:45pm. Inħeġġukom biex tieħdu sehem. B’din l-attività nkunu qed ngħinnu. Biljetti mingħand il-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira.

 
Il-Ħadd 8

Il-Ħadd li ġej, fil-quddiesa tal-5.00pm jkomplu l-eżerċizzi.

   
Avvizi oħra

Se jkun organizzat il-live-in tar-Randan għall-koppji miżżewġin f’la Salle Retreat Centre, il-Mellieħa bejn l-20 u it-22 ta’ Marzu. Inħeġġu lil koppji biex jieħdu sehem. Min hu interessat ikellem jew lill-kappillan jew lil Joan Vella jew lil Pawlu Camilleri.  

Min jixtieq jerfa’ fil-vari tal-Via Sagra jew min jixtieq jerfa’ salib tal-wegħda fil-purċissjoni tad-Duluri, ikellem lil kappaillan jew xi membru tal- Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. Fil-klassijiet tal-Katekeżi tqassmet l-applikazzjoni biex it-tfal jieħdu sehem fil-Via Sagra; l-applikazzjonijiet għandhom jittieħdu lura għand il-katekisti fil-gimgħat li ġejjin.

Bi tħejjija għaż-żjara f’Malta tal‑Papa Franġisku ser jitwaqqaf kor iffurmat minn tfal u adulti biex janima Quddiesa li ser issir fuq il-Fosos tal-Furjana nhar Għid il-Ħamsin, il-Ħadd 31 ta’ Mejju 2020. Dawk kollha, tfal u adulti, li jixtiequ jiffurmaw parti minn dan il-kor għandhom jidħlu fis-sit www.papafrangisku.mt u jirregistraw hemmhekk.