Għada/llum l-aħħar Jum tas-Sena u mil-lejla niċċelebraw is-Solennita ta’ Marija Omm Alla. Il-Quddiesa tal-5pm ma ssirx imma tkun fis-6.30pm fejn nroddu ħajr lil Alla ta’ din is-sena li għaddiet u bħala ringrazzjament inkantaw it-talba tat-Te Deum.

It-Tnejn 1 ta’ Jannar Il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Il-Ġbir fil-Quddies kollu jmur għad-Dar tal-Providenza. Hemm ukoll il-kaxxa li fiha wieħed jista’ jitfa l-għotijiet tiegħu li flimkien mal-ġbir jiġu preżentati waqt il-maratona tad-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom biex ngħinu mill-aħjar li nistgħu.

Il-Ħamis 4 ta’ Jannar issr l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħodu organizzata mill-Grupp tal-Ħniena Divina.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar l-ewwel ġimgħa tax-xahar isir it-tqarbin tal-morda tal-Ewwel Grupp.                                       

L-Erbgħa 10 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li jattendu l-katekeżi s-Sibt, fil-Knisja Parrokkjali fis-7.15pm dwar it-tieni term. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd.

Ser issir Ħarġa organizzata mill-Azzjoni Kattolika tan-Nisa nhar il-Ħamis 11 ta’ Jannar, tluq mill-Pjazza fl-10.15am, Quddiesa fil-Kappella ta’ Radju Marija u wara ikel. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw ikellmu xi membru tal-azzjoni.

Nhar is-Sibt 13 ta’ Jannar, festa tal-Magħmudija tal-Mulej nistiednu lil dawk li huma nvoluti fil-ħajja tal-Parroċċa u l-għaqdiet għall-Quddiesa tas-6.30pm li fiha nġeddu l-wegħdiet tagħna tal-magħmudija fil-bidu ta’ sena ġdida fil-Parroċċa.

Issa li waslet biex tintemm is-sena xtaqna nagħtu rendikont żgħir tal-proġett tal-bini tas-Sagristija. Kif tafu l-Parroċċa għandha loan ta’ €2000 fix-xahar. Biex din il-loan tiġi koperta rridu nilħqu 200 benefattur li jħallsu €10 fix-xahar. S’issa hemm 89 benefattur li qed iħallsu b’mod regolari jiġifieri li mill-ġbir qed noħorġu €1000. Jiġifieri nappellaw għal aktar benefatturi regolari sabiex nnaqqsu l-ispiża li qed noħorġu mill-fond tal-Parroċċa.

Bejn il-Ħamis u l-Ħadd li ġej ser issir attivita għal kulħadd tal-Epifanija fuq iz-Zuntier tal-Knisja organizzata mill-Kunsill Lokali.

Il-Weekend li ġej huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Matul din il-ġimgħa għadda għall-ħajja ta’ dejjem Ċensu Vella. Agħtih…