Il-Ħadd 1

Nibdew iż-żmien tal-Avvent. Inħeġġu minn issa biex ngħixu dan iż-żmien speċjali. Fuq il-fuljett Flimkien hemm programm sħiħ tal-attivitajiet għax-xahar ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex nattendu.

 
It-Tnejn 2

Se Inkomplu biż-Żjajjar tal-Familji fit-toroq Alwiza u Spika.
 
L-Erbgħa 4

Se ssir laqgħa madwar il-Kelma t’Alla biex inkomplu nidħlu fil-fond f’dan iż-żmien tal-Avvent, wara il-Quddiesa tas-7.00pm, fil-Knisja.  Dawk li jattendu l-grupp EBDA jiltaqgħu għal din il-laqgħa.

 
Il-Ħamis 5

Fl-10.30am issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Wara l-quddiesa tas-7.00pm, issir l-adorazzjoni tal-Ħamis.  

Il-Ġimgħa 6

Isir it-Tqarbin tal-Morda l-ewwel Grupp minn Saċerdot

Fit-7:45 se jsir kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali ta’ Mużika Sagra organizat mir-Reġjun tat-Tramuntana. Kulħadd mistieden li jattendi.

Fit 7.45pm jiltaqgħa l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fl-Oratorju

 
Is-Sibt 7

L-Ewwel Sibt tax-xahar, fit-8:45 jsir ir-Rużarju fl-Oratorju.  

Il-Ħadd 8

Niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. 
 
Avviżi oħra

Mill-Ġimgħa 6 sal-Ħadd 8 ta’ Diċembru se jiġi organizzat Suq tal-Milied b’risq il-Parroċċa. nitolbukom biex tgħinnu u tieħdu sehem. Diversi affarijiet se jkunu għal bejħ mill-maħżen tal-Knisja u minn fuq iz-Zuntier.

Wieħed jista jara kif ġej id-darp tal-Mant ta’ Santa Marija minn ġewwa minn sample li ġibna apposta biex taraw kif ġej ix-xogħol. Inħeġġu għad-donazzjonjiet; baqalna niġbru somma ġmiela! Ejjew inkunu ġenerużi.  

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-Karità. Fil-Knisja se jkollna għal xahar sħiħ il-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. Nibdew inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.  

Illum fuq iz-Zuntier qed inbiegħu l-Ponzjetti, b’risq il-Parroċċa. Grazzi lill-Helpers.