Għada/Illum huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.

Matul ix-xahar ta’ Mejju se nkunu qed niċċelebraw l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Sean Abela, li se tkun is-Sibt, 14 t’ Mejju. Għaldaqstant se nkunu qed nagħmlu jiem ta’ tħejjija biex bħala komunita’ nitolbu għal dawk li se jkunu ordnati saċerdoti ġodda u għal aktar vokazzjonijiet.

  • Nhar it-Tlieta, 3 ta’ Mejju, Dun Sean se jkun qed jiltaqgħa mal-Abbatini fil-5.30pm fl-Oratorju
  • Nhar il-Ħamis, 6 ta’ Mejju, fil-laqgħa taz-ZAK, iż-żgħażagħ se jkollhom l-laqgħa mmexxija minn Dun Sean.
  • Nhar is-Sibt, 7 ta’ Mejju, il-Quddiesa tat-Tfal se tkun b’talb speċjali għal Dun Sean.

Tistgħu ssegwu l-programm kollu ta’tħejjija hawn

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 2 ta’ Mejju: Sir Temi Zammit
  • Il-Ħamis,5 ta’ Mejju: Il-Palma, Banjijiet Rumani, l-Istaġuni u Triq il-Fdal Puniku.

Dawk kollha li jixtiequ jilqgħuna, importanti li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa; kulħadd ikun bil-maskla u l-ħin taż-żjara ma jkunx aktar minn 10 minuti.

Il-Ħamis huwa l-ewwel Ħamis tax-xahar, wara il-Quddiesa tas-7.30am ikollna l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fid-9.00am fl-Oratorju. Fit-8.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Familja.

Matul din il-ġimgħa terġgħa tibda l-Katekeżi tat-tfal: nhar il-Ħamis5, il-Ġimgħa 6 u is-Sibt 7 ta’ Mejju). Il-Quddiesa animata għat-tfal se tibda mis-Sibt 7 ta’ Mejju.

Avviżi oħra

Nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom u li ħadu sehem fil Festa Frawli. Infakkru li l-fondi li ġew miġbura jmorru b’risq il-proġett tas-sagristija.

Infakkru li se ssir laqgħa għall-ġenituri li għandhom lil uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof, nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Mejju, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali.

Il-Ħadd 15 t’ Mejju jiġi ċċelebrat Jum il-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja qed taħseb li nagħmlu attivita’ – Mixja Flimkien – li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u wara se nispiċċaw l-Oratorju għal ħin ta’ rekreazzjoni.   

Fid-dawl tat-tibdil fil-liġijiet ta’ prevenzjoni tal-imxija tal-pandemija li ser jiġu fis-seħħ minn nhar it-Tnejn 2 ta’ Mejju, il-miżuri ta’ prevenzjoni fil-knejjes u ċ-ċentri tal-Knisja mhux ser jibqgħu fis-seħħ. L-użu tas-sanitiser jibqa’ jkun rakkomandat speċjalment għal min se jqarben. Madankollu, għal din is-sena kateketika, fl-Oratorju t-tfal, t-tfal jibqgħu jilbsu l-maskra.