Illum huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabra speċjali.

Għall grazzja t’Alla, matul il-ġimgħa li għaddiet kienet organizzata l-attività Ġimgħa żgħażagħ. Kien mument sabiħ u li nħarsu ’l quddiem għal diversi attivitajiet oħra. Grazzi lil kull min ħa sehem, u lil dawk li għenu.  

Matul din il-ġimgħa jkomplu l-attivitajiet fl-Oratorju għat-tfal u ż-żgħażagħ.

It-Tnejn 2 ta’ Awwissu, fil-5:30 fil-Knisja se ssir il-laqgħa tal-Abbatini. Fis-7.30pm isiru l-provi tal-kor bi preparazzjoni għall-festa ta’ Santa Marija,

L-Erbgħa 4 t’Awwissu, jkompli l-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju u wara l-quddiesa tas-7.00pm tkun animata għat-tfal.  

Il-Ħamis 5 t’Awwissu, wara l-quddiesa ta’ filgħodu jkollna ħin ta’ Adorazzjoni animata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija ssir l-Adorazzjoni tal-Ħamis, wara l-Quddiesa.

Jekk is-Sibt li ġej nagħtu bidu għall-Festa ta’ Santa Marija fil-Parroċċa tagħna. Din s-sena, kif indikaw id-direttivi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, b’impenn lejn is-saħħa pubblika, se ssir l-festa interna tal-Knisja. Il-festa trid tkun mument fejn ninġabru flimkien u nersqu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Kelma t’Alla u l-Ewkaristija.

Is-Sibt 7 t’Awwissu, nixtiequ nistiednu lit-Tfal u  l-familji tagħhom biex flimkien fil-quddiesa tas-7:00pm niċċelebraw festa sabiħa lil Santa Marija.  

Il-Ħadd 8 t’Awwissu, Għall-Quddiesa tal-10.30ammistiedna dak kollha li ġew mgħammda tul dawn l-aħħar sentejn u li fiha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi. Dawk kollha li jixtiequ jippreżentaw lil uliedhom jagħmlu kuntatt mal-Kappillan.

Matul il-ġranet tal-Kwindiċina qed nagħmlu stedinna speċjali lil familji kollha. Għaldaqstant, matul dawn il-jiem se tirċievu invit fi djarkom biex tieħdu sehem fil-festa.