Se ssir laqgħa ONLINE għall-ġenituri tal-Griżma, nhar l-Erbgħa 13 t’Mejju fit 8.30pm biex ngħinnukom tkomplu tħejju lill-uliedkom mill-dar għas-Sagrament tal-Griżma.

Il-Link tal-meeting huwa:

https://meet.google.com/lookup/ed3v6kmawm

Nikkomunikaw magħk0m aħna kwarta qabel

Nhar il-Ħamis, fit-8.30pm, live fuq il-Facebook spjega tal-Kelma t’Alla.

Infakkrukom kuljum li qed tixxandar quddiesa fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali:

  • Mit-Tnejn sas-Sibt, Quddiesa u Rużarju kuljum bil-Malti fid-9:30am
  • Il-Ħadd, Quddies bil-Malti fid-9:30am u fil-11:30am, u Quddiesa bl-Ingliż fl-10:30am

Fuq TVM2 ixandar ukoll ripetizzjoni tal-Quddies mit-Tnejn sal-Ġimgħa fil-5:30pm u l-Quddiesa bl-Ingliż tal-Ħadd fis-6:30pm.