Għada/Illum il-Ħadd, 3 t’Ottubru, niċċelebraw Jum it-Tagħlim Nisrani. Għall-Quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li se jattendu l-Katekeżi. F’din il-Quddiesa se nagħtu l-mandat lil Katekisti li se jkunu responsabbli mill-Katekeżi ta’ din is-sena. Wara ikollna Open Day fl-Oratorju fejn isir it-Tberik tal-klassijiet u attivitajiet għat-tfal.

It-Tnejn ikompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-8.00pm.

Nhar l-Erbgħa 13, se ssir laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju. Fis-7.00pm ssir l-Quddiesa tat-13 tax-xahar, fl-Oratorju. Ma ssirx il-Quddies fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm.

Jekk Alla jrid matul din il-ġimgħa nibdew bil-katekeżi. Nitolbu l-koperazzjoni tal-ġenituri. Nimxu mal-miżuri tas-saħħa pubblika kollha. Infakkarkom fil-ġranet u l-ħinijiet:

  • Kull nhar ta’ Ħamis – l-ewwel sena  (fil-4.30pm sal-5.15pm)  u t-tieni sena  (fil-4.45pm sas-5.45pm)  
  • Kull nhar ta’ Ġimgħa – is-Sena tal-Griżma (mis-6.30pm sas-7.30pm)
  • Kull nhar ta’ Sibt – mit-tielet sas-sitt sena (mill-5.00pm sal-Quddiesa tas-7.00pm)

Importanti li nirrispettaw il-ħinijiet. Id-dħul fl-Oratorju ssir minn Triq San Pawl.

Infakkarkom li kuljum, fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn ir-Rużarju quddiem Ġesù Espost mis-6.30pm, qabel l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Il-Quddiesa tas-Sibt, għal dawn id-9 ġimgħat li ġejjin se tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom.

Qegħdin jitqassmu fi djarkom envelope biex tagħmlu l-offerti tagħkom b’risq il-Missjoni, fl-okkazzjoni tal-Ġurnata Missjunarja 2021: ibgħatu l-envelopes li rċievejtu d-dar lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja, fil-jiem li ġejjin. Jekk Alla jrid il-Ħadd 24 t’Ottubru  niċċelebraw jum il-Missjoni – tajjeb li nżommu f’talbna lill-Knisja Missjunarja biex tkompli tagħmel l-ġid.

Nagħmlu appella għall-voluntier fil-parroċċa. Min jixtieq jgħin f’diversi ħidmiet avviċinaw lill-Kappillan.

Ħa ssir attività, fund raising, b’risq il-parroċċa, nhar l-Erbgħa 20 t’Ottubru b’quddiesa l-Qawra imbagħd ikla d-Dolmen. Għal aktar informazzjoni kellmu lil Isabella Vella.  

Il-Ġabra b’risq il-Missjoni fl-Art Imqaddsa kienet ta’ €1,190 u €361.42 miż-Żebbiegħ. Il-Ġabra Speċjali b’risq il-Parroċċa kienet ta’ €950. Grazzi mill-Qalb.