Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-Ġimgħa Mqaddsa – akbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani. Inħeġġukom biex tieħdu sehem għall-Liturġija fil-Knisja.

għada/Illum 10 t’April:  ĦADD IL-PALM U C-ĊELEBRAZZJONI TAL-PASSJONI TAL-MULEJ : Fl-10.00am nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla ta’ Ġesu f’Ġerusalemm, bit- tberik taż-żebbuġ minn fejn il-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani, u wara tkompli l-quddiesa li fiha nfakkru l-Passjoni tal-Mulej.

It-Tnejn,  11 t’April – IT-TNEJN TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA: Fis-7.00pm quddiesa u wara riflessjonijiet u Spjega tar-Rakkont tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu Skont San Ġwann.

It-Tlieta, 12 t’April – IT-TLIETA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA: Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun fil-5.00pm b’Quddiesa. Għall ħabata tas-6.00pm toħroġ il-Purċissjoni tal-Via Crucis.

L-Erbgħa, 13 t’April L-ERBGĦA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA: Fis-6.00pm jkollna servizz ta’ qrar u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Wara l-quddiesa jsir talb madwar Ġesu msallab u l-Adorazzjoni tas-Salib.

Il-Ħamis, 14 t’April – ĦAMIS IX-XIRKA – JUM IS-SACERDOTI: Nitolbu għas-saċerdoti tagħna

Filgħodu ma ssirx il-quddiesa tas-7.30am. Fis-6.30pm tibda l-Quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li

għaliha nistiednu b’mod speċjali l-familji li din is-sena se jressqu lil uliedhom għall-Ewwel Tqarbina. Fit-8.00pm issir adorazzjoni u fil-11.00pm velja sa 12.00am.

Il-Ġimgħa, 15 t’April – IL-ĠIMGĦA L-KBIRA –  JUM TA’ SAWM U ASTINENZA: Filgħodu l-knisja tiftaħ fil-5.00am. Fil-5.30am u fis-7.00am adorazzjoni lil Ġesu Ewkaristija. Fit-8.00am jsir it-talb miIl-Liturġija tas-Sigħat u fid-9.00am Adorazzjoni għat-tfal – nistiednu lit-tfal kollha b’mod speċjali lil Abbatini.  Fit-3.00pm l-Azzjoni Liturġika tal-Mewt tal-Mulej mmexxija mill-Arċisqof Mons. George Frendo O.P.

Is-Sibt 16 t’April – SIBT IL-GĦID – JUM TA’ ĠABRA U SKIET: Fit-8.00pm tibda l-Liturġija qaddisa tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Għid il-Kbir.

IL-ĦADD, 17 T’APRIL – ĦADD IL-GĦID – JUM KRISTU RXOXT – JUM IN-NISRANI : Fl-10.30am issir Quddiesa animata għat-tfal u wara tberik tal-Figolli u l-Bajd tal-Għid.

Avviżi oħra

Dawk kollha li jixtiequ joffru xi fjuri jew ward għas-sepulkru, jistgħu ġġibuhom il-knisja nhar l-Erbgħa filgħodu.

Infakkrukom li l-għada tal-Għid  il-Parroċċa tagħna se tkun qed tiċċelebra l-100 sena mill-miġja tal-vara ta’ Santa Marija. Nhar it-Tnejn, 18 t’April se jsir pellegrinaġġ mat-toroq tal-Parroċċa bil-vara ta’ Santa Marija.    

  • Ġa kien hemm xi grupp/ persuni li nkitbu. Dawk li qed jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ Santa Marija fil-Pellegrinaġġ għandhom ikellmu lill-Kappillan mhux aktar tard mis-Sibt 16 t’April. Nhar is-Sibt li ġej, fis-2.00pm se ssir laqgħa fil-Knisja Parrokkjali li fiha se tkun qed titqassam ingravata speċjali għal dawk li se jkunu qed jerfgħu, b’donazzjoni ta’ €30 b’risq il-Parroċċa. Nhar it-Tlieta, 19 t’April fis-7.00pm se ssir quddiesa solenni immexxija minn Mons. Arċisqof u li għaliha se nagħmlu stedienna lil parroċċa kollha. Inħġeġġukom minn issa għad dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.
  • Min jixtieq jaqkwista pavaljun għal mal-gallarija, jista’ jagħmel dan mill-Uffiċċju Parrokkjali, mill-ġimgħa d-dieħla. 

Għada/Illum Ħadd, 10 t’April mit-8:30am sas-1:00pm il-mobile blood donation unit ser ikun maġenb il-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr.