Inħeġġu lill-professjonisti għall-mument ta’ riflessjoni nhar it-Tnejn,12 ta’ Diċembru, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. 

It-Tlieta, 13 ta’ Diċembru l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-Oratorju fl-okkazzjoni tat-13 tax-xahar

Din il-Ġimgħa nibdew bin-Novena tal-Milied; preparazzjoni ta’ disgħat’ ijiem qabel l-Festa tal-Milied:

  • Il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru – L-Ewwel Jum tan-Novena: Mistiedna speċjali t-tfal tal-year 1 u year 2 flimkien mal-familji tagħhom. Fis-5.30pm se jiltaqgħu fl-Oratorju għall-festin tal-Milied. Imbagħad jingħaqdu flimkien fis-7.00pm għall Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
  • Il-Ġimgħa, 16 ta’ Diċembru – It-Tieni Jum tan-Novena: Mistiedna speċjali ż-żgħażagħ ta-Griżma flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa fis-7.00pm  fil-Knisja Parrokkjali.
  • Is-Sibt, 17 ta’ Diċembru – It-Tielet Jum tan-Novena: Fis-6.25pm nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar; fis-7.00pm Quddiesa li għaliha nistiednu b’mod speċjali lill-koppji nsara u l-familji. Wara jkollna attivita’ soċjali fl-Oratorju organizzata mill-Kummissjoni Familja. 
  • Il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru – Ir-Raba’ Jum tan-Novena: Niċċelebraw il-50 sena mill-Ordinazzjoni ta’ Dun Lawrenz Gauci fil-quddiesa tal-10.30am. Nitolbu għalih u għall-vokazzjonijiet mill-parroċċa tagħna.

Inħeġġukom biex niċċelebraw flimkien fil-Knisja Parrokkjali l-jiem ta’ tħejjija għall-Festa tal-Milied. 

Avviżi oħra

Il-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa kienet ta’ €706. Grazzi mill-qalb. Infakkru fil-kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ jħalli d-donazzjoni tiegħu fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar ta’ San Ġużepp. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru – se jsir mument ta’ qrar minn konfessjur barrani u mument ta’ riflessjoni fis-skiet quddiem Ġesu’ Ewkaristija bi tħejjija għall-Milied. Nixtiequ nħeġġu biex f’dawn il-festi nersqu niċċelebraw l-ħniena ta’ Alla. 

Matul dan it-tmiem il-ġimgħa qed jsir is-Suq tal-Milied fil-Maħżen tal-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex ngħinnu lill-Parroċċa tagħna. Infakkru ukoll li ser jkun organizzat it-tqassim tar-Rigali mill-Santa Klaws nhar it-18 ta’ Diċembru. Dawk li jixtiequ li Santa Klaws iqassam ir-rigali għat-tfal għandu jiġi bir-rigali waqt is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier jew fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa jew Ġimgħa bejn l-4pm u s-6pm matul ix-xahar ta’ Diċembru. Ir-Rigali għandhom ikunu l-Uffiċċju Parrokkjali sal-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru, b’isem u ndirizz fuq ir-rigal.