Illum huwa it-Tieni Ħadd tal-Avvent. Għada/Illum issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fl-10.30am fejn ser nirriflettu dwar San Nikola.

It-Tlieta 12 ta’ Diċembru fil-5pm issir il-laqgħa tal-Abbatini fl-Oratorju.

L-Erbgħa 13 ta’ Diċembru, il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Oratorju. Dakinhar l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx.

Il-Ħamis 14 ta’ Diċembru fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet grupp. Il-Ġimgħa nibdew ukoll in-Novena tal-Milied. Fil-5.30pm festin għat-tfal tal-ewwel u t-tieni klassi tal-katekeżi ġewwa l-Maħżen tal-Knisja u fis-6.30pm Quddiesa tan-Novena.  Nhar il-Ġimgħa wkoll, bejn il-5.00pm u s-6.00p.m u wara l-Quddiesa l-Knisja tibqa mituħa sad-9pm fejn ikun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar filwaqt li jkun hawn adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesu Ewkaristija. Tajjeb li nsibu ħin u nħejju ruħna għal dawn il-festi tal-Milied.

Is-Sibt 16 ta’ Diċembru jiltaqà l-Kor tat-tfal fit-3pm fil-Knisja Parrokkjali.

Filgħaxija nitolbu t-talba tal-għasar fis-6.00pm qabel il-Quddiesa. Fis-6.30pm Quddiesa tan-Novena, mistiedna l-abbatini u l-familji tagħhom. Wara jkollhom il-festin tal-Milied fl-Oratorju.

Il-Ħadd 17 ta’ Diċembru, t-tielet Ħadd tal-Avvent fl-10.30am issir Quddiesa għat-tfal u l-familji fejn inħeġġuhom iġibu l-bambin tagħhom ħalli nberkuhom. Dakinhar ser isir it-tqassim tar-rigali minn Santa Klaws lit-tfal fid-djar. Dawk li jixtiequ jħallu r-rigal għandhom jagħmlu dan l-Uffiċċju Parrokkjali nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru bejn l-4pm u s-6pm. Id-donazzjoni tista’ tingħata jew fl-uffiċċju jew inkella meta jitqassam ir-rigal.

It-Tnejn 18 ta’ Diċembru ser issir il-Purċissjoni tal-bambin. Fil-5.30pm noħorġu mill-Knisja u wara jkollna l-Quddiesa tan-Novena. Inħeġġu lit-tfal u l-familji biex jipparteċipaw. It-tfal jistgħu jilbsu ta’ rgħajja jew anġli.

Nhar il-Milied ser issir ikla ġewwa l-kurja għal dawk li huma waħedhom. Wieħed jista jibbukkja billi jcempel fuq 79555915. Jekk tafu b’xi persuni li ma jistgħux joħorġu nhar il-Milied, u jixtiequ li nwasslulu l-ikla tal-Milied għandu jikkuntattja lil xi ħadd mis-Saċerdoti. Fl-istess waqt, għal min jixtieq, ħdejn il-bibien issibu envelopes biex ngħinu din il-ħidma tad-Djakonija tal-Arċidjoċesi.                                                                                                         

Ser tirċievu kopja tal-fuljett Dawl il-Punent fid-djar tagħkom bil-programm kollu tal-Avvent u l-Milied. Miegħu ser issibu envelope biex wieħed ikun jista’ jagħti donazzjoni għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Dan l-enevlope mhux ser jinġabar għalhekk min jixtieq jikkontribwixxi nħeġġuh iġibu l-knisja. Infakkru lid-distributuri jiġbru l-fulejtti u l-envelopes mis-Sagristija biex ikunu jistgħu jitqassmu fid-djar.

Għaddejjin bil-Kampanja b’risq id-Dar tal-Providenza. Ħdejn l-artal ta’ S. Ġużepp hawn kaxxa li fiha tistgħu titfgħu l-għotjiet tagħkom.

Filwaqt li nirringrazzjawkom mill-qalb tal-għajnuna tagħkom li ma taqta xejn, ninfurmawkom li l-ġabra speċjal tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €1005 u mis-Suq tal-Milied inġabret is-somma ta’ €1410. Nerġgħu infakkru fl-iskema tal-għotjiet fix-xahar għall-bini tas-Sagristija. Grazzi mill-qalb!