It-Tnejn 11 ta’ Marzu fl-4.30pm fil-Knisja Parrokkjali issir l-ewwel qrara għat-tfal kollha li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina. Importanti l-attendenza tat-tfal kollha.

Mit-Tlieta 12 sal-Ħamis 14 ta’ Marzu se jsir kors ta’ eżerċizzi għall-koppji u l-familji fis-7pm fil-Knisja Parrokkjali mmexxija minn Mons. Paul Carmel Vella.

Il-Ħamis 14 ta’ Marzu l-Azzjoni Kattolika tan-nisa qed jorganizzaw Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Tluq fid-8.45am minn ħdejn l-iskola. Għall-bookings kellmu lil xi membru tal-azzjoni. Filgħaxija ser isir Hike għall-grupp taż-Żgħażagħ 18+, niltaqgħu fit-8pm fejn il-Knisja.

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu filgħodujsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet grupp. Fis-7pm ser isiru l-Eżerċizzi għall-adoloxxenti li twieldu bejn l-2008 – 2011 fl-Oratorju, mmexxija minn Fr Jean Claude Schembri.

Il-Ġimgħa wkollnirriflettu fuq Ġesu Redentur, filgħaxija fis-6pmQuddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa ta’ Ġesu Redentur li tgħaddi minn Triq il-Kbira, Dun Edgar, San Pawl, San Pietru u Fisher. L-Uffiċċju Parrokkjali dakinhar jagħlaq fil-5pm.

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu ser issir mixja penitenzjali fis-2.30pm minn fejn il-Knisja taż-Żebbiegħ.

L-Erbgħa 20 u l-Ħamis 21 ta’ Marzu ser isiru l-eżerċizzi għaż-Żgħażagħ ta’ bejn is-17 u l-35 sena fit-8pm fil-Kappella ta’ Binġemma mmexxija minn Fr Clinton Farrugia MSSP. Min għandu bżonn trasport sal-kappella jimla l-google form minn fuq il-paġna tal-facebook.

Il-Ħamis 21 ta’ Marzu lejlet it-tifkira ta’ Marija Addolorata se jkun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar qabel u wara l-Quddiesa tas-6.30pm. Il-Ġimgħa 22 ta’ Marzu, tifkira ta’ Marija Addolorata fil-5pm ikun hawn quddiesa, wara Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri u kif tidħol ikollna quddiesa oħra.

Il-Grupp tal-fundraising tal-Parroċċa qed jorganizza ikla buffet b’risq il-festa ġewwa lukanda nhar is-Sibt 23 ta’ Marzu. Aktar dettalji tistgħu ssibuhom fuq in-noticeboards jew l-paġna tal-facebook. Min jixtieq jista’ jixtri l-biljetti minn ħdejn il-bibien tal-Knisja fejn qed isir il-bejgħ tal-biljetti tal-lotterija.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija. Il-Ġabra speċjali tal-weekend li għadda kienet €1330. Grazzi tal-għajnuna tagħkom.