L-Erbgħa 17 – Ras ir-Randan
Nibdew iż-żmien speċjali tar-Randan Mqaddes. Inħeġġu ħafna biex f’dan iż-żmien nersqu viċin il-Kelma t’Alla. Nhar l-Erbgħa l-Knisja tħeġġiġna biex nagħmlu ġurnata ta’ sawm u astinenza.  

Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra u fis-7.30am Quddiesa. Fis-6.30pm talb Penitenzjali mill-Kelma t’Alla u wara ssir Quddiesa.

Fit-8.00pm issir l-laqgħa Nimxu Flimkien għall-Għarajjes fl-Oratorju  
Il-Ħamis 18
Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni bi tħejjija għall-ewwel Ħadd tar-Randan fil-Knisja Parrokkjali.  
Il-Ġimgħa 19
Nhar il-Ġimgħa (u kull nhar ta’ Ġimgħa fil-Randan) Fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.

Se jsiru l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ 13+, fl-Oratorju fis-6.30pm; janimahom Dun Mark Mallia Pawley.  
Il-Ħadd 21 – l-Ewwel Ħadd tar-Randan
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.  

Kull Nhar ta’ Ħadd fir-Randan – Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd Fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzji tar-Randan immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
Avviżi Oħra
Infakkrukom li il-ġimgħa d-dieħla (Mit-Tnejn 22 sal-Ġimgħa 26 ta’ Frar) se jkun hemm l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm jkun hemm Quddiesa u wara l-eżerċizzji tar-Randan.  

Bħalissa qed jitqassam Dawl il-Punent, nitolbu lill-helpers biex jiġbru l-koppji tagħhom mis-Sagristija. Inħeġġukom biex iżżommu ruħkom aggornati, u ippjanaw ġranet li fihom tersqu għall-Eżerċizzi u ċ-ċelebrazzjonijiet.  

Il-Knisja f’Malta tkompli taħdem biex f’dan iż-żmien inkompli nħarsu s-saħħa pubblika. Għaldaqstant għal din is-sena mhux se jsiru l-purċissjonijiet tar-Redentur, tad-Duluri u tal-Via Sagra.    

Il-weekend li ġej se nagħmlu l-ġabra għas-Seminarju. Inħeġġukom minn issa biex inkunu ġenerużi mas-Seminarju.