Minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq il-Youtube u l-Facebook tal-Arċidjoċesi u fuq TVM2 tistgħu issegwu u titolbu l-Quddiesa fid-9.00am kuljum.

Mit-Tnejn 15 sal-Erbgħa 17, se jsiru l-Eżerċizzi Spiritwali għaż-żgħażagħ Online 16+, fis-7.30pm immexxija minn Dun Luke Cutajar u Dun Roderick Camilleri. Inħeġġu liż-żgħażagħ biex jiedħlu fuq din il-link biex flimkien nirriflettu f’dan iż-żmien tar-Randan.

L-Erbgħa 17, fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Griżma.  Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi. 

Il-Ħamis, 18, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina. Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi. 

Infakkrukom li mis-snin 3 sa 6, qed titbagħat katekeżi email lil ġenituri. Inħeġġu lil ġenituri biex ikomplu jimpenjaw ruħhom fil-formazzjoni ta’ wliedkom. Din hija l-katekeżi għal din il-ġimgħa.

Il-Ġimgħa 19 hija s-Solennita’ ta’ San Ġużepp, Għarus tal-Verġni Marija – xieraq li nqaddsu billi f’djarna naħmlu ftit ħin ta’ talb. Fl-okkażjoni tas-Sena ddedikata lil San Ġużepp u fil-bidu tas-sena speċjali (Amoris Leatitia) ddedikata lill-Familja, fuq l-Facebook u l-website tal-Parroċċa se jsir ħsieb ċkejken minn Fr Joe Mizzi, Kappillan ta’ Santa Luċija u ex-direttur tal-Moviment ta’ Kana, fuq il-Familja fil-ħsieb u l-Qalb tal-Papa Franġisku.  

L-Erbgħa 24 ta’ Marzu, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online għal dan iż-żmien tar-Randan. Il-link tinħareġ aktar il-quddiem.

Il-Ġabra speċjali tal-Ewwel Ħadd tax-xahar kienet ta’ €862. Grazzi mill-Qalb.

Nitolbu lil dawk li se jżuru l-knisja Parrokkjali fil-ġranet li ġejjin, biex jiftakru fil-bżonnijiet tal-parroċċa f’dan iż-żmien ta’ pandemija, issa li l-quddies huwa wieqaf. Min irid jagħti xi għajnuna, hemm kaxxa apposta fejn l-bieb il-kbir għall-offerti tagħkom. Grazzi ħafna ta’ kull għajnuna.