Għada/llum għall-quddiesa tal-10.30am nistiednu lit-tfal kollha li qegħdin fil year 1 u year 2 biex flimkien niċċelebraw il-festa ta’ San Martin.

It-Tnejn 15 ta’ Novembru, Fl-okkazzjoni tat-tlettax tax-xhar, fis-6:30 ser issir ir-Rużarju u fis-7.00pm issir il-quddiesa. Din id-Darba ser issir fil-Knisja Parrokkjali u mhux fl-Oratorju

It-Tnejn ikompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-7.45 pm.

It-Tlieta 16 ta’ Novembru se ssir il-laqgħa tal-abbatini fil-5.30pm.

Erbgħa 17 ta’ Novembru, waqt il- quddies tas-  7.00pm ser issir it-tesserament tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa.

L-Erbgħa fit-8.00pm issir il-laqgħa tal-koppji żgħażagħ fl-Oratorju.

Il-Ħamis 18 ta’Novembru, filgħaxija se tiltaqa’ l-Assemblea Djoċesana, ippresjeduta minn Mons. Arċisqof. F’din l-Assemblea, li hi parti mill-proċess ta’ tiġdid fl-Arċidjoċesi Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed, u li se ssir b’rabta mal-mixja sinodali fil-Knisja kollha, jiltaqgħu flimkien mal-Arċisqof rappreżentanti tal-oqsma differenti tal-Knisja f’Malta. Nitolbu biex l-Assemblea Djoċesana tħalli ħafna frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta.

Infakkarkom li l-quddiesa tas-Sibt, tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom. 

Il-Ħadd 21 ta’Novembru, Niċċelebraw Il-festa ta’ Kristu Sultan. Se jkun ssir ċ-ċelebrazzjoni tat-talba ta’ filgħaxija fil-5.00 p.m. immexxija minn Mons. Arċisqof fil-Knisja ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid. 

Avvizi Oħra

Flaħħar weekend ta’ Novembru, fuq iz-zuntier se norganizzaw bejgħ ta’ ħelu. Naprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom.

Nhar l-Erbgħa 24 ta’ Novembru ser imorru ġurnata Għawdex bħala fund raising, b’risq il-parroċċa Għal aktar informazzjoni kellmu lil Isabella Vella jew lil Maria Camilleri.

Il-ġbir li jsir fil-quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd li se jmur b’risq l-Iskejjel tal-Knisja.