It-Tnejn 15 ta’ Jannar il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir fl-Oratorju fl-okkażjoni tat-13 tax-xahar u wara nitolbu r-rużarju.

It-Tlieta 16 ta’ Jannar ser issir laqgħa għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma fis-7.15pm fl-Oratorju. Importanti l-attendenza ta’ kulħadd.

Il-Ħamis 18 ta’ Jannar fid-9am issir il-laqgħa tal-azzjoni kattolika tan-nisa fl-Oratorju. Filgħaxija terġa tibda l-katekeżi fl-Oratorju. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar isir it-tqarbin tal-morda tat-tielet grupp.

Is-Sibt 20 ta’ Jannar tkompli l-katekeżi għat-tfal minn Year 3 sa Year 6 b’tibdil żgħir fil-programm: l-Oratorju jiftaħ fl-4.15pm, fl-4.30pm tibda l-lezzjoni sal-5.30pm u mill-5.30pm sas-6pm jkun ħin ta’ rikreazzjoni. Fis-6pm jagħlaq l-Oratorju. Il-Quddiesa wara l-Katekeżi fl-Oratorju nhar ta’ Sibt mhux ser tibqa’ ssir.

Minn nhar il-Ħadd li ġej nistiednu lit-tfal u l-familji tagħhom għall-Quddiesa tal-10.30am li ser tibda tkun iddedikata għalihom kull nhar ta’ Ħadd. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħti daqqa t’id fil-preparazzjoni għal din il-Quddiesa jista’ jkellem lil Fr. Noel jew Fr. Sean.

Bejn it-30 ta’ Jannar u l-1 ta’ Frar ser tiġi organizzata l-Ġimgħa Familja fl-Oratorju, mistiedna diversi kelliema li ser jitkellmu dwar il-Komunikazzjoni fil-familja. Inħeġġu lill-Koppji u l-miżżewġin jattendu, ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Aktar dettalji fin-notice board jew fuq il-paġna tal-facebook.

Minn fejn il-bibien tal-Knisja tistgħu tieħdu kopja tal-Flimkien ta’ Jannar.

Il-ġabra speċjali tal-weekend li għadda għall-bżonnijiet tal-Parroċċa kienet ta’ €1345. Grazzi mill-qalb tal-għajnuna tagħkom!