Avviżi Ġenerali

Fid-Dawl tas-sitwazzjoni preżenti, infakkru li matul din il-ġimgħa fil-Parroċċa tagħna, fuq direttivi tal-Isfqijiet Maltin, MHUX se jsir Quddies jew attivitajiet oħra bħal l‑katekeżi tat‑tfal, eżerċizzi u laqgħat.

Is-Saċerdoti tal-parroċċa qed joffru l-intenzzjonijiet tal-quddiesa skont kif kien ippjanat.  

Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għal talb privat

F’każ ta’ funeral, is‑saċerdot ser imexxi r‑rit tat‑tberik tal‑fdalijiet fiċ‑ċimiterju, peress li dan huwa post fil‑miftuħ, fil‑preżenza tal‑qraba l‑aktar stretti. Is‑saċerdot imbagħad, fil‑privat, joffri Quddiesa b’suffraġju għal ruħ il‑mejjet.

Inħeġġu lil kulħadd biex ma nieqfux nitolbu b’mod speċjali fil-familja. Tajjeb li nħeġġu għat-talba tar-Rużarju, għall-qari mill-Kelma t’Alla u għall-għarfien li nkabbru fina imħabba lejn Ġesù Ewkaristija f’adorazzjoni silenzjuża.

Aħna s-saċerdoti dejjem disposti għalikom. F’kull każ ta’ bżonn għamlu kuntatt magħna

Dawn l-avvizi jibqgħu fis‑seħħ sakemm jingħata avviż ieħor.