Infakkru li għada/llum Il-Ħadd 15 t’ Mejju hija l-ġurnata mondjali għall-Familja. Għaldastant il-Kummissjoni Familja se torganiza attivita’ – Mixja Flimkien – li għaliha qed nistiednu lil kulħadd. Tluq minn ħdejn il-Knisja fis-2.30pm u naslu l-oratorju għal 4pm fejn ikollna ħin ta’ rekreazzjoni flimkien.  

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 16 ta’ Mejju: Triq Santa Marija (minn Fisher sal-Oratorju)
  • Il-Ħamis,19 ta’ Mejju: Triq Santa Marija (mill-Oratorju sas-Triq San Pietru)

Matul din il-ġimgħa (it-Tlieta 17 u l-Erbgħa 18) fil-Knisja Parrokkjali se nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina tal-Iskola San Anton. Għaldaqstant nhar t-Tlieta 17 u l-Erbgħa 18 l-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir fl-4.30pm minflok fis-7.00pm. grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

L-Erbgħa filgħaxija l-uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq.   

Il-Ħamis 19 ta’ Mejju, nixtiequ nistiednu lill-voluntiera ta’ Festa Frawli għall-quddiesa fil-knisja u wara bibita ta’ ringrazzjament fejn is-Salib taht il-knisja. Aktar ’il quddiem se joħroġ ir-rapport Finanzjarju ta’ dak li nġabar fil-festa frawli ta’ din is-sena.  

Nhar is-Sibt 21 ta’ Mejju, se nagħmlu Quddiesa ta’ Ringazzjament għad-Don tas-Saċerdozzju ta’ Dun Sean Abela fis-7.00pm Inħeġġukom sabiex nattendu u nirringrazzjaw lill-Mulej filwaqt li nitolbu għall-vokazzjonijiet mill-Parroċċa tagħna. Is-Sibt il-quddiesa ma tkunx animata għat-tfal.

Avviżi oħraĦareġ il-Programm ta’ tħejjija għall-Ewwel Tqarbina 2022. Tistgħu ssibuh fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa.