Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Settembru Festa Pubblika l-Uffiċċju Parrokkjali mhux ser jkun miftuħ. Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru ser jkun miftuħ.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru l-grupp tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa se jorganizzaw ġurnata għal Għawdex, b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tluq fis-7.30am minn quddiem il-Knisja. Min jixtieq jattendi jkellem lil membri tal-Azzjoni Kattolika.

Jekk għad hemm min ma reġistratrax lit-Tfal li ġejjin għall-ewwel darba għall-Katekeżi, Tistgħu tagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali bejn l-4pm u s-6pm, fil-preżenza taż-żewġ ġenituri, il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru li ġej. Infakkru li dawk it-tfal li ġa kienu jattendul-Oratorju għall-katekeżi fi snin oħra, jistgħu japplikaw onlajn. L-applikazzjonijiet onlajn isiru sal-25 ta’ SettembruL-Ewwel TqarbinaMill-Year 3 sal-Year 4 u is-Sena tal-Griżma.

Avviżi oħra

Infakkru li fil-Parroċċa tagħna se jsir il-Kors ta’ Kana f’Ottubru u Novembru li ġej. Tistgħu tapplikaw onlajn.