It-Tlieta 22 ta’ Frar ikompli  l-kors Ir-Responsabbilita’ għall-Ħarsien tal-Ambjent, fl-Oratorju fis-6.30pm.

Il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, għalissa, se jsiru kull nhar ta’ Ħamis, fid-9.00am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fl-Oratorju.

Il-Ħamis, 24 ta’ Frar wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna l-adorazzjoni tal-Ħamis, fejn se nitolbu għall-vokazzjonijiet.

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Frar, se ssir l-adorazzjoni fil-5.00pm fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  

Infakkru li Wara l-katekeżi tas-Sibt filgħaxija ssir il-Quddiesa għat-tfal, fis-7.00pm. mat-tfal nistiednu lil ġenituri u l-familji.

Il-ġbir fil-Quddies fil-wkend li ġej jmur b’risq is-Seminarju. Inkunu ġenerużi.

Avviżi oħra

Infakkarkom li qed naħdmu . Fil-ġranet li ġejjin se nkunu qed nagħmlu l-auditions għall-Kor Parrokkjali; dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu mal-kor tal-parroċċa tagħna, jagħmlu dan billi javviċinaw lis-surmast Mary Cauchi jew lill-Kappillan.

Bi tħejjija għall-Purċissjoni tal-Via Cruċis li se ssir nhar it-Tlieta 12 t’April, qegħdin niġbru l-ismijiet ta’ dawk li jixtiequ jieħdu sehem fl-irfiegħ tal-Istatwi. Tistgħu tavviċinaw lil xi membru tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira.

Wieħed mill-projetti li ħsiebna li nibdew f’din sena ċentinarja huwa li noffru servizz ta’ counselling fil-parroċċa tagħna. Inħeġġukom li noħolqu ambjent tajjeb għal xulxin u jkollna sens qawwi ta’ akkumpanjament. Li nirċievu l-għajnuna hija xi ħaġa tajba. Għal aktar informazzjoni kellmu lill-Kappillan.

Infakkru li l-Ewwel Qrar tat-tfal se tkun nhar il-Ħamis 10 ta’ Marzu. Bi preparazzjoni se nkunu qed nagħmlu laqgħa fuq is-sagrament tal-Qrar lill-Ġenituri nhar it-Tnejn 28 ta’ Frar fis-7.30pm. f’din il-laqgħa se nkunu qed nagħtu xi tagħrif ieħor fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina.

Tistgħu takkwistaw is-7 pubblikazzjonijiet tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.