Għada/llum huwa Jum il-Missier. Nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin.

Il-Ħamis 24 ta’ Ġunju wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju, fil-Knisja taż-Żebbiegħ issir siegħa Adorazzjoni fil-5:30pm.

Nhar is-Sibt 26 ta’ Ġunju, se jsir il-ħasil tal-Oratorju fid-9.30am. Napprezzaw kull għajnuna.

Infakkrukom li f’dan is-Sajf se jsiru diversi Attivitajiet għat-tfal u żgħażagħ fl-Oratorju. Dawn l-attivitajiet jibdew f’Lulju u wieħed jista’ japplika Online. Għal aktar informazzjoni kellmu lill-Kappillan.  

F’Ottubru li ġej il-Parroċċa tagħna se torġanizza l-Kors ta’ Kana. Il-booking isir direttament fl-Uffiċċju Parrokkjali, fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. 

Il-Ħadd li ġej se ssir il-Ġabra għall-Papa. B’din il-ġabra nkunu ngħinu lill-Papa  biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.  Inkunu Ġenerużi.

Ħdejn il-bibien tal-Knisja  qed nagħmlu bejgħ ta’ pjanti b’risq il-Parroċċa. Inkunu ġenerużi.