(GĦAS-SIBT 19 TA’ MARZU BISS): Wara l-quddiesa se niftħu l-Oratoju għall-ħin ta’ rekreazzjoni. Inħeġġukom li tattendu.

It-Tielet Ħadd tar-Randan, waqt il-quddiesa tal-5.00pm, nkomplu b’riflessjoni tar-Randan għal kulħadd minn Dun Sean Abela.

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qed nagħmlu dawn iż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 21 ta’ Marzu: Triq San Filippu (mit-Triq Xagħra tal-Knisja sa Triq Sir H. Luke)
  • Il-Ħamis, 24 ta’ Marzu: Toroq ix-Xagħra  tal-Knisja u San Pawl (mill-Għelejjel sa Dun Edgar)

Nibdew fl-4.30 sa 7.00pm. Dawk kollha li jixtiequ jilqgħuna, importanti li nirrispettaw il-miżuri tas-saħħa; għaldaqstant kulħadd ikun bil-maskla u l-ħin taż-żjara ma jkunx aktar minn 10 minuti.   

Għal din il-Ġimgħa l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa se ssir nhar il-Ħamis, 25 ta’ Marzu fid-9.00am fl-Oratorju. l-Ħamis filgħaxija nagħmlu l-Adorazzjoni.

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu: is-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, il-Lunzjata.  Fil-Parroċċa tagħna se tkun ġurnata ta’ talb u sagrifiċċju għall-bżonnijiet tal-Paċi fid-dinja u biex iż-żjara tal-Papa Franġisku tħalli frott spiritwali fostna.  Fis-7.00am nitolbu l-Via Sagra Fis-7.30am Quddiesa. Fis- 6.00pm Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u u  fis-7.00pm Quddiesa.

Nhar is-Sibt 26 ta’ Marzu se jitqassmu l-ilbiesi ta’ dak li se jieħdu sehem fil-purċissjoni Via Crucis mill- Maħżen tal-Knisja mis-1.00pm sa 4.00pm.

Matul din il-ġimgħa (24/25/26 ta’ Marzu) u l-ġimgħa ta’ wara (31 ta’ Marzu/1/2 t’April) mhux se ssir il-katekeżi u lanqas il-quddiesa għat-tfal tas-Sibt.

Avviżi oħra

Infakkru li l-Ħadd 3 ta’ April, il-Q.T. il-Papa Franġisku se jmexxi Quddiesa fuq il-Fosos tal-Furjana fl-10.15am. Min irid ikollu post bilqegħda għandu japplika online: https://knisja.mt/forms/papalmass/?ref=quddiesa. Min għandu bżonn l-għajnuna biex jibbukkja, javviċinaw il-helpers tagħna ħdejn il-bieb tal-Knisja fejn se jkunu qed jimlewlkom l-applikazzjoni.  Nittamaw li ħafna mill-parroċċa tagħna jattendu għaliha. Qed naħsbu li jkun hawn it-trasport għall-Furjana, għaldaqstant kull min irid trasport jkellem ukoll lill-helpers, anke jekk se tapplikaw personalment. Ir-Reġistrazzjonijiet jagħlqu llum il-Ħadd 20 ta’ Marzu 2022

Il-Quddies nhar il-Ħadd 3 t’April (meta jkun hawn il-Papa Franġisku fostna) se jkun b’dan il-mod: tal-5.30am, 7.00pm fil-Knisja Parrokkjali u tas-7.30am fil-Knisja taż-Żebbiegħ. Il-Quddies kemm tad-9.00am u tal-10.30am fil-Knisja Parrokkjali u kif ukoll tal-11.30am fiż-Żebbiegħ u  MA JSIRUX. Filgħaxija jkollna quddies fil-5.00pm bħas-soltu u se nżiedu waħda fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali.   

Infakkru li  L-Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin se jsiru mit-28 ta’ Marzu sal-1 t’April.

Tistgħu takkwistaw il-11 il-pubblikazzjoni tal-mixja tal-formazzjoni Nisranija għal kulħadd Ngħożżu f’qalbna, minn għand il-helpers minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.