It-Tnejn, 21 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm l-provi tal-Kor u fit-8.00pm jkompli l-Kors ta’ Kana fl-Oratorju.

It-Tlieta 22 ta’ Novembru issir il-laqgħa tal-Abbatini fil-5.30pm fl-Oratorju u wara jattendu għall-Quddiesa tas-7pm.

Il-Ħamis, 24 ta’ Novembru, fid-9am l-Azzjoni Kattolika qed torganizza pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju li jintemm b’Quddiesa fejn nitolbu għal mejtin tagħna. Tluq minn ħdejn il-Knisja Parrokkjali. F’Każ ta’ maltemp kollox isir il-Knisja.

Il-Ħamis ukoll, Mons. Arċisqof jiċċelebra l-10 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali, f’dan il-jum inżommuh f’talbna u nkomplu nitolbu biex ikun ragħaj skont il-qalb t’Alla.

Nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru, se ssir attivita’ għall-Familja kollha ġewwa l-Oratorju organizzata mill-Kummissjoni Familja wara l-quddiesa tas-7pm. Din l-attività tikkonsitsti f’taħdita u diskussjoni bit-tema ‘Inħossni Mitluf?’. Wara nkomplu b’mument soċjali fejn nieklu xi ħaġa flimkien.

Is-Sibt ukoll issir il-Quddiesa għat-tfal u l-familji tagħhom fis-6pm bħas-soltu.

Il-Ħadd 27 ta’ Novembru ser issir fiera ġewwa ż-Żebbiegħ mis-1pm ‘il quddiem.

Matul is-Sibtijiet tal-Avvent ser tibda tintalab t-talba tal-għasar fis-6.25pm u fiha jkun hemm Lectio Divina, fejn nirriflettu fuq l-Evanġelju ta’ dak il-Ħadd. Fil-Ħdud tal-Avvent fis-6.50am tintalab it-talba tal-lawdi qabel il-Quddiesa tas-7am. Tajjeb li nsibu ħin biex ninġabru flimkien fit-talb bħala komunità u nikbru fl-għarfien tagħna tal-Kelma t’Alla. Nibdew mill-weekned li ġej.

Avviżi Oħra

Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa importanti għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma 2023. Din se ssir fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. l-Attendenza hija obbligatorja.

Infakkru li għall-żmien il-Milied se nagħmlu l-Christmas Market (mill-Ġimgħa, 9 sal-Ħadd 11 ta’ Diċembru) wkoll se jkun organizzat it-tqassim tar-Rigali mill- Father Christmas nhar it-18 ta’ Diċembru. Aktar dettalji joħorġu ‘l quddiem.

It-tnejn 12 ta’ Diċembru ser issir riflessjoni bi tħejjija għall-Milied, għall-professjonisti. Dettalji aktar ‘il quddiem.