Infakkrukom li minkejja li bħalissa l-Quddies mhux qed ikun għall-pubbliku, il-Knisja Parrokkjali sal-11 ta’ April, se tkun miftuħ għat-talb privat mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-7.30pm. Il-knisja taż-Żebbiegħ tkun miftuħa kull nħar ta’ Ħadd bejn is-7.30am u 8.30am. Infakkarkom li aħna s-saċerdoti dejjem disponibbli għall-qrar.  Ibqgħu segwu l-paġna ta’ Facebook u l-Website tal-Parroċċa  għal-aktar informazzjoni. Infakkrukom li fuq il-Youtube u l-Facebook tal-Arċidjoċesi u fuq TVM2 tistgħu issegwu u titolbu l-Quddiesa fid-9.00am kuljum.

L-Erbgħa 24, fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Griżma.  Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi. 

L-Erbgħa wkoll, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online għal dan iż-żmien tar-Randan. Il-link tinħareġ aktar il-quddiem.

Il-Ħamis, 25 ta’ Marzu s-Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej. Fis-6.00pm Ġesù Sagramentat ikun espost fil-Knisja għall-Adorazzjoni Privata. Fis-7.00pm fuq  l-paġna ta’ Facebook nagħmlu mument ta’ talb mill-Knisja

Il-Ħamis, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina. Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi.

Il-Ġimgħa 26 ta’ Marzu infakkru l-Verġni Imbierka Addolorata. Il-Knisja fil-għaxija se tkun miftuħa mill-4.30pm għall-Adorazzjoni fis-skiet. Fis-7.00pm isir talb b’riflessjoni mill-Kelma t’Alla u quddiesa mxandra live fuq il-paġna ta’ Facebook. Inħeġġukom biex nagħmlu ħilitna biex f’dan il-jum ninġabru għal ħin ta’ talb.  

Is-Sibt, 27 ta’ Marzu fil-5.00pm se ssir laqgħa Online għall-Familji tat-tfal li jiġu għad-Duttrina mill-Year 3 sal Year 6 biex magħhom niċċebraw online il-Ġimgħa Imqaddsa. Inħeġġu ħafna lil ġenituri u tfal biex tieħu sehem. Tistgħu tieħdu sehem f’din l-attività billi tagħfsu hawn. Meeting ID: 921 7866 0226 Passcode: d8tCi9

Il-Ħadd, 28 ta’ Marzu niċċelebraw Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Il-Knisja tagħlaq fl-10.00am biex inxandru l-Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm Online. Fejn il-bibien tal-Knisja se ssibu ż-żebbuġ imbierek biex tieħduh magħkom id-dar.  

Matul il-Ġimgħa Mqaddsa se nkunu qed inxandru online l-Liturġija kollha ta’ dan iż-żmien qaddis. Inħeġġukom biex ningħaqdu magħna. Nhar Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira l-Knisja se tkun miftuħa għall-Adorazzjoni. Segwu l-programm.

Nitolbu lil dawk li se jżuru l-Knisja Parrokkjali fil-ġranet li ġejjin, biex jiftakru fil-bżonnijiet tal-parroċċa f’dan iż-żmien ta’ pandemija, issa li l-quddies huwa wieqaf. Min irid jagħti xi għajnuna, hemm kaxxa apposta fejn l-bieb il-kbir għall-offerti tagħkom. Grazzi ħafna ta’ kull għajnuna.