Matul din il-Ġimgħa: Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
Jkun hemm l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fil-Knisja taż-Żebbiegħ; fis-6.00pm jkun hemm Quddiesa u wara l-eżerċizzji tar-Randan; jmexxi Dun Tony Pace.   Il-Ġimgħa, l-prietka tal-eżerċizzi ssir fil-quddiesa, u wara jkun hemm servizz ta’ qrar, fil-Knisja taż-Żebbiegħ.  
L-Erbgħa 24 issir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa, fid-9.00am.
Nhar il-Ħamis 25 wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni bi tħejjija għat-Tieni Ħadd tar-Randan fil-Knisja Parrokkjali.  
Nhar il-Ġimgħa 26 fis-6.15pm nitolbu l-Via Sagra b’mod meditat.  

Se jkomplu l-eżerċizzi għaż-żgħażagħ 13+, fl-Oratorju fis-6.30pm; janimahom Dun Mark Mallia Pawley.
 
Nhar is-Sibt – l-aħħar Sibt tax-xahar – fit-8.00pm laqgħa tal-Miżżewġin Insara fl-Oratorju.  
Fl-10.30am quddiesa animata għat-tfal fil-Knisja Parrokkjali.   Ikomplu l-Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd fil-quddiesa tal-5.00pm jsiru l-eżerċizzji tar-Randan immexxija minn Dun Ronnie Zammit.  
L-Ewwel Qrara se tkun iċċelebrata nhar il-Ħamis 4 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali.