It-Tnejn 22 ta’ Novembru jkompli l-kors ta’ Kana fl-Oratorju, fit-8.00 pm

Nhar l-Erbgħa 24 ta’ Novembru ser imorru ġurnata Għawdex bħala fund raising, b’risq il-parroċċa Għal aktar informazzjoni kellmu lil Isabella Vella jew lil Maria Camilleri.

L-Erbgħa fit-8.00pm issir il-laqgħa tal-koppji żgħażagħ.

Infakkarkom li l-quddiesa tas-Sibt, tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom.

Is-Sibt li ġej l-Oratorju se jkun miftuħ għall-ħin ta’ rekreazzjoni għall-familja kollha, wara l-quddiesa tas-7.00pm. nistednukom biex tiġu.

Il-Ħadd 28 ta’ Novembru, Dawk kollha li huma letturi, Ministri tat-Tqarbin u membri fil-korijiet, kemm fil-Knisja Parrokkjali kif ukoll fiż-Żebbiegħ, se nagħmlu ħin ta’ Riflessjoni mit-3.00pm sas-6.00pm, fl-Oratorju, l-attendenza hija importanti.

Matul l-aħħar weekend ta’ Novembru, fuq iz-zuntier se norganizzaw bejgħ ta’ ħelu. Naprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom.

Il-ġbir matul l-quddies tal-lum li se jmur b’risq s-servizz tal-Edukazzjoni tat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja.