Il-Ġbir Illum hija waħda speċjali u tmur b’risq il-Parroċċa. Inkunu Ġenerużi.

Il-Ħadd,  21  t’Awwissu: Jum Il-Festa:  Fid-9am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons George Frendo, Arċisqof Emeritu Ta’ Tirana-Durrës fl-Albanija. Fil-11am ssir Quddiesa letta u  fl-12pm Talba tal-Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-knisja fejn isir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara.

Fis-6pm Quddiesa bit-Tieni Għasar u wara tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq il-Kbira (meta toqrob lejn Triq Vitale tibda t-talba tar-Ruzarju), Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Ramiro Cali`, Triq Sir Harry Luke għal fuq iz-zuntier. Imexxi l-purċissjoni Mons. Lino Grech. Fid-dħul fil-knisja, kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.

Nhar il-Ġimgħa fil-5.30pm ssir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Nhar is-Sibt 27 t’Awwissu, wara l-Quddiesa tas-7pm npoġġu lil Santa Marija fin-Niċċa.

Avviżi oħra

Ngħidu Grazzi lil kull minn ta’ sehmu fil-festa 2022

  • Lis-saċerdoti, l-abbatini u l-korijiet tagħna
  • Lill-Kummissjoni Festa u lil dawk li Ħadmu fuq Dawl il-Punent, u lill-Istreet helpers
  • Lil Dawk li jgħinnu fil-knisja kemm fl-armar u kemm fl-indafa u t-tiżjin tal-fjuri.
  • Lil dawk li ħadmu fuq il-proġett tal-mant.
  • Dawn li għenu fil-Ikla tal-festa u dawk li qed jgħinnu fil-fundraising
  • lil tal-armar tat-toroq, lis-Soċjeta’ Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema, lill-Kamra tan-Nar Santa Marija, L-Imġarr u lis-Soċjeta’ Settaklu.
  • Lill-Kunsil Lokali u lil Puluzija. 
  • Lill-Operaturi Pastorali Kollha u lil helpers. Grazzi mill-qalb.

Infakkru: Wieħed jista’ jakkwista ritratt uffiċjali tal-istatwa ta’ Santa Marija u  tas-sett ta’ bolol kommemorattivi b’rabta maċ-ċentinarju. Minn jixtieq koppja ta’ Dawl il-Punent jista’ jakkwista koppja minn ħdejn il-bieb tal-Knisja.

Ġbir sa issa: mill-envelope tal-festa s’issa ġbarna €3100. Sas-Sibt filgħodu daħlu €1210 bħala donazzjonijiet. Mill-Ikla tal-Festa u mill-Lotteriji nġabru €4760. Mill-qalb ngħidulkom Grazzi Kbira. Kull għajuna hija ferm apprezzata.