Illum/Għada, 22 t’Awwissu 2021  – Jum il-Festa: Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Fis-6.30pm Quddiesa Solenni tal-Festa mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici, ir-rettur il-ġdid tas-Seminarju. Wara l-Quddiesa ssir it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka Sagramentali.

Matul din il-ġimgħa, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq.

Nhar il-Ġimgħa li ġej, 27 t’Awwissu 2021 fil-5.30pm se ssir adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Fil-Knisja ħdejn il-battisteru wieħed jista’ jara tipi ta’ ġebel li permezz tiegħu se tinbena s-sagristija. Hemm ukoll il-bażi taċ-ċinta. Kull donazzjoni hija ferm apprezzata. Qegħdin għaldaqstant inniedu kampanja biex wieħed ikun jista’ jħallas ġebla. Kull ġebla tiswa €65. Kull għotja hija ferm apprezzata.

Rigward il-proġett tal-mant tal-Madonna, bħalissa qiegħed jinħiet u l-ħsieb huwa li jiżżanżan għas-sena taċ-Ċentinarju.

Bukketti li ma jinxfux: Min jixtieq jagħmel l-offerta tiegħu b’risq il-parroċċa fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija, wieħed għandu javviċina lill-Kappillan. Għalkemm din is-sena mhux qed tiġi organizzata l-festa esterna, imma wieħed jifhem li l-ispejjeż tal-parroċċa huma kbar. Kull għotja hija ferm apprezzata.

Il-Parroċċa trodd ħajr lil dawk kollha li jieħdu sehem biex tiġi organizzata l-festa ta’ Santa Marija. Nixtiequ nawguraw l-festa t-tajba lil kulħadd. Jalla Marija tkompli tkun mudell għalina.