Ħadd, 24 ta’ Jannar
Niċċelebraw Il-Ħadd tal-Kelma t’Alla. Inħeġġukom ħafna biex nagħlmu dak li hu meħtieġ biex nersqu aktar viċin il-Kelma t’Alla.  
It-Tnejn, 25 ta’ Jannar
It-Tnejn, issir il-laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali fit-7:45pm ġewwa l-Oratorju.  
L-Erbgħa, 27 ta’ Jannar
Issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.   Se ssir laqgħa għall-ġenituri taż-żgħażagħ li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof din is-sena, fit-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali. Importanti li kulħadd iħares l-miżuri tas-saħħa pubblika.
 
Il-Ħamis, 28 ta’ Jannar
Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
 
Il-Ġimgħa, 29 ta’ Jannar
Se ssir Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm.   Nhar Il-Ġimgħa l-laqgħa taż-żgħażagħ se ssir fil-Knisja, fis-7.00pm.    
Is-Sibt, 30 ta’ Jannar
Se nerġgħu nibdew l-laqgħat tal-Miżżewġin Insara kull l-aħħar Sibt tax-xahar. Nhar is-Sibt, fit-8.00pm niltqgħu l-Oratorju.  
Avviżi oħra
Is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof għal din is-sena se jkun iċċelebrat nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Mejju għaż-żgħażagħ li qegħdin fil-klassi ta’ Ms Isabella u s-Sibt, 22 ta’ Mejju għaż-żgħażagħ li qegħdin fil-klassi ta’ Ms Rita.

L-Ewwel Tqarbina se tkun iċċelebrata fuq tlett ijiem nhar il-Ġimgħa, 4 ta’ Ġunju, it-tfal tal-klassi ta’ Ms Elinor, is-Sibt, 5 ta’ Ġunju, it-tfal tal-klassi ta’ Ms Anthea u l-Ħadd, 6 ta’ Ġunju, it-tfal tal-klassi ta’ Ms Josephine. Iċ-ċelebrazzjoni se ssir fuq iz-Zuntier. Aktar dettalji ta’ kif se nimxu fiċ-ċelebrazzjoni nagħtukom aktar ’il quddiem f’laqgħa li se ssir għall-ġenituri. F’każ ta’ diffikultà tkellmu mal-Kappillan.  

Inħeġġukom ħafna biex tinvolvu ruħkom u tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-mezzi soċjali li għandha l-parroċċa, b’mod partikulari l-paġna ta’ facebook u l-website li għandna kemm aġġornajna. Fil-website tistgħu taraw kalendarju sħiħ ta’ attivitajiet u ċelebrazzjonjiet li jkollha l-parroċċa.  

Nixtieq infakkarkom li baqalna ftit oħra xi niġbru il-mużajk ta’ Santa Marija. Inħeġġukom biex tkomplu tgħinuna f’dan il-proġett. Grazzi mill-Qalb.