L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju fis-7.00pm ser issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tal-40 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Noel Vassallo, Mons Alfred Vella u sħabhom. Kulħadd mistieden jingħaqad magħna.

Il-Ħamis 27 ta’ Ġunju filgħaxija ż-ŻAK ser jorganizzaw BBQ għaż-żgħażagħ ġewwa l-Oratorju.

Minn Lulju li ġej jibdew il-korsijiet tal-Arkett, l-ħjata u Klabb Sajf. Aktar dettalji fuq il-paġna tal-facebook. Il-ġenituri tat-tfal għandhom jiktbuhom billi jimlew il-formola uffiċċjali tal-Arċidjoċesi fl-Uffiċċju Parrokkjali flimkien mad-donazzjoni mill-aktar fis.

Il-Grupp tal-Abbatini għadhom kemm ħarġu l-programm tas-sajf. Għalhekk inħeġġu tfal subien u bniet mili għamlu l-ewwel tqarbina ‘l fuq biex jingħaqdu ma’ dan il-grupp. L-għan prinċipali tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-artal imma apparti dan, jattendi għal-laqgħat ta’ formazzjoni u għall-mumenti soċjali flimkien mat-tfal l-oħra. Dawk interessati jkellmu lil Fr Sean.

Infakkru fl-iskema tal-benefatturi tax-xahar b’risq il-proġett tas-Sagristija.

Il-ġabra tal-weekend li għadda b’risq il-festa ta’ Santa Marija kienet ta’ €1350.

Id-Donazzjonijiet li daħlu waqt it-tberik tal-familji jammontaw għal €3850. Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-għajnuna tagħkom.

Dawk n-negozji/ħwienet li jixtiequ jirreklamaw fil-ktieb tal-festa Dawl il-Punent jistgħu jagħmlu dan billi jkellmuna fl-Uffiċċju Parrokkjali sal-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju.

Ser isir BBQ b’risq il-Parroċċa ħdejn is-Salib ta’ taħt il-Knisja fit-28 ta’ Ġunju fit-8pm. Biljetti u bookings minn ħdejn il-bibien tal-Knisja jew mingħand il-helpers.