Għada/Illum il-Ħadd qed niċċelebraw Jum il-Missjoni. Hija okkazzjoni biex nitolbu għall-Missjunarji tagħna. Il-ġbir tal-lum immur b’risq il-Missjoni. Fi djarkom tqassmu envelope biex tagħmlu l-offerti tagħkom b’risq il-Missjoni, fl-okkazzjoni tal-Ġurnata Missjunarja: ibgħatu l-envelopes li rċievejtu d-dar lill-Uffiċċju Missjunarju jew ġibuhom il-Knisja, fil-jiem li ġejjin.

It-Tnejn, 25 t’Ottubru, fil-5.30pm jiltaqa’ l-Kor Regina Coeli fil-Knisja Parrokkjali, fil-waqt li fis-7.00pm se jkompli l-Kors ta’ Kana.

Nhar l-Erbgħa 27, t’Ottubru se jsir il-Kunsil Pastorali Parrokkjali fit-7.45pm fl-Oratorju.

Il-Ġimgħa se ssir l-Adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.00pm.

Infakkarkom li kuljum, fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn ir-Rużarju quddiem Ġesù Espost mis-6.30pm, qabel l-Quddiesa ta’ filgħaxija.

Il-Quddiesa tas-Sibt, tkun animata għat-tfal tal-Katekeżi. Nistiednu lill-familji ta’ dawn it-tfal jingħaqdu magħhom.

Nhar is-Sibt li ġej, l-aħħar Sibt tax-xahar, wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija se jkun hemm l-Oratorju miftuħ għal kull minn jixtieq jgħaddi ftit ħin ta’ rekreazzjoni.

Infakkru lil dawk kollha li huwa involuti fil-Liturġija – Letturi, Ministri tat-Tqarbin u membri fil-korijiet – Se nagħmlu Ħin ta’ Riflessjoni nhar il-Ħadd 28 ta’ Novembru mit-3.00pm sas-6.00pm, fl-Oratorju: qegħdin navżaw minn kmieni għax l-attendenza hija importanti.

Ħa jsiru diversi attività b’għajnuna b’risq il-Parroċċa:  Bejgħ ta’ Pjanti u fjur matul wkend li ġej. Se jsir is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier bejn it-3 u l-5 ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex tgħinnu lill-Parroċċa tagħna.  

Bħala parti mis-sena taċ-Ċentinarju se nagħmlu esperenza ta’ volontarjat fl-Albanija fl-Lulju li ġej, u hija miftuħa għal dawk li huma ’l fuq minn 18-il sena. Baqa’ ftit postijiet; Min jixtieq javviċina lill-Kappillan.