Is-Sibt, 24 ta’ Diċembru  lejliet il-Milied – Ilejla fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali biex fil-11pm tibda l-velja tal-Lejl qaddis tal-Milied, bl-għanjiet tal-Milied, it-Talba tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Prietka tat-Tfal.

Fl-12am toħroġ l-quddiesa tal-Lejl Qaddis tal-Milied. 

Il-Ħadd, 25 ta’ Diċembru  Jum il-Milied  Il-Quddiesa ikun bħal tal-Ħadd. Inħeġġu biex f’dan il-jum naħsbu f’dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Infakkarkom li bħala Parroċċa qed  nagħmlu kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ jħalli d-donazzjoni tiegħu fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar ta’ San Ġużepp. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

It-Tlieta, 27 ta’ DiċembruNiċċelebraw dan iż-żmien fil-Knisja ta’ Sant’ Anna fiż-Żebbiegħ.  fis-6.00pm ikollna l-prietka tat-tfal u l-Quddiesa. 

L-Erbgħa, 28 ta’ Diċembru se jsir Festin tal-Milied għall-anzjani kollha tal-Parroċċa fit-3.00pm fl-Oratorju, organizzat mill-Kummissjoni Djakonija. Inħeġġu lil Anzjani biex jieħdu sehem.

Il-Ħamis, 29 ta’ Diċembru nibdew 3 t’ijiem ta’ Adorazzjoni fil-parroċċa tagħna. Wara l-Quddiesa tas-7.30am jiġi espost Ġesù Ewkaristija għall-adorazzjoni tagħna. Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm Nagħmlu siegħa Adorazzjoni animata u fis-7.00pm issir li tagħlaq l-ewwel jum ta’ Adorazzjoni 

Il-Ġimgħa, 30 ta’ Diċembru – Niċċelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa – it-tieni jum ta’ Adorazzjoni. Fis-7.30am Quddiesa u wara Esposizzjoni tas-Sagrament. Il-Knisja tkun miftuħa il-ġurnata kollha. Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju u fis-6.00pm nagħmlu Siegħa Adorazzjoni animata. fis-7.00pm Quddiesa bil-magħmudijietu Barka Sagramentali. Nistiednu b’mod speċjali l-familji biex flimkien għall-adorazzjoni u l-Quddiesa.

Is-Sibt, 31 ta’ Diċembru L-Aħħar jum ta’ Adorazzjoni. Fis-7.30am Quddiesa u wara Esposizzjoni tas-Sagrament. Il-Knisja tkun miftuħa il-ġurnata kollha. Fit-3.00pm issir it-Talba tar-Rużarju u fis-6.00pm nagħmlu Siegħa Adorazzjoni li fiha nitolbu t-talba tal-Għasar. fis-7.00pm Quddiesa b’ringrazzjament lill-Mulej, b’mod partikulari għall-grazzji li irċievejna matul din is-sena ċivili li għaddiet.

Il-Ħadd, 1 ta’ Diċembru – Solennita’ ta’ Marija Omm Alla. Il-Quddiesa ikun bħas-soltu. Nixtiequ nfakkru li l-ġbir lejliet l-ewwel tas-sena u fl-ewwel jum tas-sena se jmur kollu b’risq id-Dar tal-Providenza. Inkunu Ġenerużi.