It-Tnejn 25

L-Uffiċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.  

Fl-4.00pm Quddiesa fiċ-Ċimiterju  

Se Ikomplu biż-Żjajjar tal-Familji fi Triq Andrea Deguara.
It-toroq Alwiza u Spika isiru l-ġimgħa d-dieħla  

L-Erbgħa 27

Fid-9.00am jsir Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju minn nisa tal-Azzjoni Kattolika. F’każ ta’ xita jsir kollox l-Knisja.    

Fis-7.30pm ikompli l-kors tal-Ispirtwalità fl-Oratorju.  

Fis-7.30pm, Laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof, fl-Oratorju.

  Il-Ħamis 28

Issir il-laqgħa madwar il-kelma t’ Alla fl-Oratorju, fit-7.45pm

Il-Ġimgħa 29

Fil-5.00pm issir l-adorazzjoni fil-Knisja taż-Żebbiegħ.

Il-Ħadd 1

Nibdew iż-żmien tal-Avvent. Inħeġġu minn issa biex ngħixu dan iż-żmien speċjali. Fuq il-fuljett Flimkien hemm programm sħiħ tal-attivitajiet għax-xahar ta’ Diċembru. Inħeġġukom biex nattendu.  

Ix-Xahar ta’ Diċembru huwa x-xahar tal-Karità. Fil-Knisja se jkollna għal xahar sħiħ il-kaxxa tal-Karità ħdejn l-artal ta’ San Ġużepp biex ngħinnu lid-Dar tal-Providenza. Nibdew inħeġġukom biex inkunu ġenerużi.  

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-Knisja.

 
Avviżi oħra

Wasal l-Flimkien ta’ Diċembru, jekk jogħġobhom il-helpers jieħdu l-pakket mis-sagristija.  

Matul dan il-w’end,  xi voluntiera ta’ Hospice Malta li ser ikunu qed jilqgħu donazzjonijiet ħdejn il- bibien tal- knisja wara l-Quddies. Kif tafu tajjeb, Hospice Malta joffru s-servizzi tal kura paljattiva lill-persuni morda bil-kancer fost diversi xogħol ieħor. Ejjew ngħinu aħna wkoll!