Għada/llum niċċelebraw flimkien Festa Frawli – ċelebrazzjoni ta’ ferħ fil-komunità tagħna. Inħeġġu lil Kulħadd biex jgħin u jieħu sehem. Infakkru li l-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett tas-sagristija.

Għada/llum niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fl-4.00pm ssir siegħa adorazzjoni.

Matul din il-Ġimgħa, se nkunu qegħdin nkomplu nagħmlu ż-żjajjar u tberik tal-Familji:

  • It-Tnejn, 25 t’ April: Ta’ Mrejnu, il-Palma, Għajn Tuffieħa, Sqaq Ciantar, Sqaq Naħal.
  • Il-Ħamis, 28 t’ April: Triq San Pawl (minn Dun Edgar sa Konkorsi Teatrali).

Dawk kollha li jixtiequ jilqgħuna, importanti li nirrispettaw l-miżuri tas-saħħa; kulħadd ikun bil-maskla u l-ħin taż-żjara ma jkunx aktar minn 10 minuti.

Il-Ħamis 28 t’April ssir il-Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika Nisa fl-Oratorju. Fil-għaxija, wara l-quddiesa ssir l-adorazzjoni.

Avviżi oħra

Nixtiequ ngħidu grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom u li ħadu sehem biex ikunu ċċelebrati l-jiem tal-Għid u l-jumejn taċ-ċelebrazzjonijiet li saru fl-Okkazzjoni taċ-ċentinarju tal-Vara ta’ Santa Marija. J’Alla nibqgħu ngħix l-Ispirtu sabiħ ta’ bejnietna filwaqt li nitolbu lill-Mulej u lil Marija Assunta tkompli tħares l-komunita’ tagħna.

Il-Katekeżi tat-tfal se tibda mill-ġdid fl-ewwel ġimgħa ta’ Mejju (5, 6 u 7 t’ Mejju). Il-Quddiesa animata għat-tfal se tibda mis-7 ta’ Mejju.

Se ssir laqgħa għallġenituri li għandhom lil uliedhom se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof, nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Mejju, fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali.  

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa.