Għada/llum lejliet il-Milied filgħaxija fil-5pm nitolbu t-talba tal-Għasar u Quddiesa tal-Vġili. Fit-8pm issir Quddiesa fiż-Żebbiegħ. Fl-10.30pm tiftaħ il-Knisja Parrokkjali għall-Velja tal-lejl qaddis tal-Milied li tibda fl-11pm bis-sehem tal-korijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ segwita mill-prietka tradizzjonali tat-tfal. F’12am tibda l-Quddiesa solenni tat-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu.

It-Tnejn 25 ta’ Diċembru Jum il-Milied il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

L-Erbgħa 27 ta’ Diċembru l-abbatini ser ikollhom ħarġa għal Għawdex, tluq fis-7.15am mill-Pjazza. Fit-3pm isir il-party tal-Milied għall-anzjani fl-Oratorju.

Il-Ħamis 28 ta’ Diċembru jibdew il-kwaranturi fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-Quddiesa ta’ filgħodu nesponu lil Ġesu Ewkaristija għat-talb u l-adorazzjoni sa filgħaxija fejn il-Knisja tagħlaq fid-9pm. Tajjeb insibu mument għall-kwiet ta’ talb f’dawn iż-żminijiet. Fid-9am ikun hawn adorazzjoni għall-adoloxxenti tal-Griżma qabel imorru l-attività organizzata għalihom. Fl-4.30pm ikun hawn adorazzjoni għat-tfal kollha.  Fit-8pm ser issir attività soċjali għaż-ŻAK 18+.

Il-Ġimgħa 29 ta’ Diċembru tkompli l-adorazzjoni tal-kwaranturi minn wara l-Quddiesa ta’ filgħodu sas-2.30pm u mill-4pm sal-Quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Kappella tas-Sagrament, f’dawn il-jiem tal-kwaranturi tkun magħluqa. Fis-6pm issir ċelebrazzjoni tal-Milied fil-Knisja taż-Żebbiegħ fis-6pm. Qabel il-quddiesa jkun hemm kant u l-prietka tat-tfal.

Is-Sibt 30 ta’ Diċembru L-aħħar jum t’adorazzjoni tal-kwaranturi. Bħal jiem ta’ qabel Ġesu Sagramentat ikun espost minn wara l-Quddiesa ta’ filgħodu sa qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija. Dakinhar niċċelebraw il-familja Mqaddsa. Fis-6pm nitolbu t-talba tal-għasar. Nistiednu lill-koppji u l-familji kollha, imma b’mod speċjali dawk li żżewġu din is-sena għall-Quddiesa tas-6.30pm li ser tkun immexxija minn Fr. Brendan Gatt. Ser ikun hemm attivita għat-tfal waqt il-liturġija tal-kelma.

Il-Ħadd 31 ta’ Diċembru L-aħħar jum tas-sena, il-Quddiesa ta’ tal-5pm ma ssirx imma ssir fis-6.30pm li fiha nirringrazzjaw lil Alla tas-sena li għaddiet u nkantaw flimkien t-talba tat-Te Deum. It-Tnejn l-1 ta’ Jannar il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Għaddejjin bil-Kampanja b’risq id-Dar tal-Providenza. Ħdejn l-artal ta’ S. Ġużepp hawn kaxxa li fiha tistgħu titfgħu l-għotjiet tagħkom. Fl-ewwel tas-sena l-ġabra tal-Quddies tmur għad-Dar tal-Providenza. Inħeġġukom biex tkunu ġenerużi kif dejjem kontu ma’ din id-dar li tagħmel tant ġid.

Matul din il-ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx, jerġa jkun miftuħ l-Erbgħa 3 ta’ Jannar.

Kif wieħed jista’ jara, ix-xogħol tal-bini tal-ewwel sular tas-Sagristija għaddej b’rittmu tajjeb. Infakkrukom fl-iskema tal-għotjiet fix-xahar.

Nieħdu l-opportunità biex f’isem is-saċerdoti  u  l-membri tal-Kunsill Pastorali nawguraw lil kulħadd Milied Qaddis u nitolbukom twasslu l-awguri tagħna lill-morda u dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar.