Matul dan il-weekend se nagħmlu attività tal-biegħ tal-frawli u oġġetti oħra tal-ħelu relatati mal-frawli, minflok Festa Frawli, bi stand ħdejn il-portiku tal-Knisja u oħra fejn ir-Roundabout li tieħu għal Binġemma. Il-Ġenorożità tagħkom hija importanti biex inwettqu x-xogħol tal-Bini tas-Sagristija.   

Il-Ħamis 29, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina. Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir l-Adorazzjoni.

Il-Ġimgħa 30, fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Griżma. Filgħaxija,ssir il-laqgħa online għaż-Żgħażagħ.

Nhar il-Ġimgħa, Fil-Knisja taż-Żebbiegħ fil-5.30pm issir siegħa Adorazzjoni.

Is-Sibt 1 ta’ Mejju, nibdew ix-Xahar iddedikat lil Marija Ommna. Inħeġġu biex nitolbu lit-talba tar-Rużarju. Nhar is-Sibt, il-Quddiesa tas-7.00pm se tkun annimata għat-tfal, b’mod speċjali għal dawk li jiġu l-Katekeżi – se ssir fuq iz-Zuntier, filwaqt li nitolbukom li tħarsu l-miżuri tas-saħħa. Minn jixtieq, it-tfal jistgħu ġġibu fjura lil Madonna. Fil-Quddiesa se jsir it-tberik tal-Kuruni tar-Rużarju.

Infakkru fil-laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbin: nhar l-Erbgħa, 5 ta’ Mejju. Il-Laqgħa tal-Ġenituri u Parrini taż-żgħażagħ tal-Griżma se tkun nhar l-Erbgħa 12 ta’ Mejju. Dawn il-laqgħat isiru fit-7:45pm fil-Knisja Parrokkjali