Għada/Illum l-Ħadd ser issir fiera ġewwa ż-Żebbiegħ mis-1pm ‘il quddiem.

It-Tnejn, 28 ta’ Novembru fl-4.30pm ssir l-quddiesa fiċ-ċimiterju. Fit-8.00pm issir Quddiesa bħala għeluq tal-Kors ta’ Kana fil-Knisja Parrokkjali tal-Manikata.

It-Tlieta 29 ta’ Novembru wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-provi tal-Kor.

Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru se ssir laqgħa importanti għall-ġenituri tal-adoloxxenti tal-Griżma 2023. Din se ssir fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. L-Attendenza hija obbligatorja.

Il-Ħamis, 1 ta’ Diċembru, wara l-Quddiesa ta’ filgħodu ssir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina u fid-9am issir il-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika fl-Oratorju.

Il-Parroċċa tagħna ħejjiet ktieb ġdid tat-talb u l-kant għal żmien l-Avvent, biex jintuża fil-Knisja waqt iż-żmien tal-Avvent. Huwa tajjeb li napprezzaw ix-xogħol li sar, filwaqt li nibżgħu għalihom biex kulħadd jużuhom.  Dan il-Ktieb huwa għall-użu ta’ kulħadd għalhekk inħalluh fil-Knisja.

Matul is-Sibtijiet tal-Avvent ser tibda tintalab t-talba tal-għasar fis-6.25pm u fiha jkun hemm Lectio Divina, fejn nirriflettu fuq l-Evanġelju ta’ dak il-Ħadd. Fil-Ħdud tal-Avvent fis-6.50am tintalab it-talba tal-lawdi qabel il-Quddiesa tas-7am. Tajjeb li nsibu ħin biex ninġabru flimkien fit-talb bħala komunità u nikbru fl-għarfien tagħna tal-Kelma t’Alla. Nkomplu nhar il-Ħadd li ġej.

Nhar is-Sibt 3 ta’ Diċembru ser ssir Wine & Pizza ġewwa l-Oratorju wara l-Quddiesa tas-7pm bħala bidu ta’ preparamenti għall-Maratona Sports li ser tkun b’risq id-Dar tal-Providenza u l-oratorju.

Nhar il-Ħadd 4 ta’ Diċembru ser isir Buffet Sunday lunch, b’risq il-Proġett tal-bini tas-Sagristija ġewwa l-Paradise Bay Hotel, min irid it-transport u għal booking lil Isabella Vella, Maria Camilleri jew l-Uffiċċju Parrokkjali.

Min jixtieq jibbukkja l-intenzjonijiet għall-Quddies tas-sena d-dieħla jista’ jagħmel dan mal-Kappillan u Dun Sean fis-Sagristija.

Avviżi Oħra

Infakkru li għall-żmien il-Milied ser isir is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier, mill-Ġimgħa, 9 sal-Ħadd 11 ta’ Diċembru.

Ser ikun ukoll se jkun organizzat it-tqassim tar-Rigali mill-Santa Klaws nhar it-18 ta’ Diċembru. Dawk li jixtiequ li Santa Klaws iqassam ir-rigali għat-tfal għandu jiġi bir-rigali waqt is-Suq tal-Milied fuq iz-Zuntier jew fl-Uffiċċju Parrokkjali nhar ta’ Erbgħa jew Ġimgħa bejn l-4pm u s-6pm matul ix-xahar ta’ Diċembru. Ir-Rigali għandhom ikunu l-Uffiċċju Parrokkjali sal-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru, b’isem u ndirizz fuq ir-rigal.

It-tnejn 12 ta’ Diċembru ser issir riflessjoni bi tħejjija għall-Milied, għall-professjonisti. Dettalji aktar ‘il quddiem.

Hekk kif beda l-avvent, qed nibdew il-kampanja ta’ karitá b’risq id-Dar tal-Providenza. Wieħed jista’ jħalli d-donazzjoni tiegħu fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar ta’ San Ġużepp. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.