Nixtiequ ngħidu grazzi lil Alla l-Imbierek li iċċelebrajna festa flimkien f’ġieħ Marija Assunta. Grazzi lil kull min ta sehmu u talli kontu ġenerużi mal-Parroċċa.

Fl-Offerta tal-Vara ingħatat is-somma sabiħa ta’ €10,000. Grazzi mill-qalb.  

Nhar il-Ħamis fit-8.00pm adorazzjoni mill-grupp tal-Ħniena Divina. Fis-6.00pm ikollna konfessur barrani għall-qrar u wara l-Quddiesa tas-7.00pm  issir adorazzjoni.

l-istatwa ta’ Santa Marija għalissa se tibqa xi jiem fil-Knisja biex inkunu nistgħu nippruvaw il-mant.