L-Erbgħa 3
Issir il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika tan-Nisa fid-9.00am fl-Oratorju.
 
Il-Ħamis 4
Filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.  

Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
 
Avviżi oħra

Matul din l-Ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali mhux se jkun miftuħ.  

Se ssir laqgħa għall-ġenituri li din is-sena se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħamis 11 ta’ Frar, fit-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali. Importanti li kulħadd iħares l-miżuri tas-saħħa pubblika.  

F’din l-ewwel ġimgħa ta’ Frar mhux se ssir il-katekeżi.  

Minħabba l-Pandemija, din is-sena mhux se tiġi organizzata l-MaratonaSports. Kif tafu, fl-Oratorju sar ħafna xogħol, għaldaqstant din is-sena se tonqos l-għajnuna finanzjarja għall-Oratorju. Għalhekk nitolbukom tgħinnunha bid-donazzjonjiet tagħkom. Wieħed jista’ japprezza l-ħafna xogħol li sar f’dawn l-aħħar xhur fir-renovazzjoni tal-recreational area, aktar tard f’dan ix-xhar tkunu tistgħu taraw dak li sar.

Il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għaldaqstant issir l-ġabra speċjali b’risq il-Parroċċa. Grazzi mill-Qalb.